Umay Günay

Türk Halk Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
18 Ocak, 1943
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü­mü
Burç
Diğer İsimler
Umay Türkeş Günay

Halkbilim araştırmacısı, akademisyen, Türk Halk Edebiyatı Profesörü, yazar. 18 Ocak 1943, Erdek / Balıkesir doğumlu. Asker, siyaset ve devlet adamı Alparslan Türkeş’in kızı. İlk­öğrenimini Çankırı, İstanbul ve Ankara’da okuyarak ta­mamladı. Ortaöğrenimine İstanbul, Washing­ton (ABD), Elazığ ve Ankara’da devam ettikten sonra 1961-62 öğrenim yılında Isparta Şehit Ali İhsan Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü­mü (1968) mezunu. Erzurum Erkek Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak (1968) göreve başladı. 

Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümüne Halk Edebiyatı asistanı olarak atandı. “Elazığ Masalları: Metin-İnceleme” adlı teziyle doktora öğrenimini (1973) tamamladı. Bir yıl sonra öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti. “Âşık Geleneği ve Rüya Motifi” adlı teziyle doçent (1980) oldu. Gazi Üni­versitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Türk edebiyatı profesörü olarak (1987) oldu.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bi­limi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini (1985-91) yürüttü. Hacettepe Üniversitesindeki görevine geri döndü (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı seçildi (1991) ve bu görevden emekli oldu. Sonraki yıllarda hayatını ve çalışmalarını Ankara’da sürdürdü.

Çeşitli kurumların kültür ve eğitim faaliyetleri ile ilgili komisyon ve komitelerinde görev aldı. 1992 yılından itibaren Edebiyat Fa­kültesi Senato temsilciliği yaptı. Lisans ve lisansüstü seviyede; folklor teori ve derleme metotları, âşık edebiyatı, Türk halk tiyatrosu, Türk halk müziği gelenekleri ve görenekleri, tekke edebiyatı, Türk el sanatları, Yunus Emre, Karacaoğlan, Türk kültürünün yapısı ve tabiatı, yaratıcı yazarlık gibi çeşitli konularda dersler verdi. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok bilimsel toplantıya konuşmacı olarak katıldı. 1986’da Başbakan­lık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdür­lüğünde danışman olarak görev yaptı ve “Tür­kiye 1987 adıyla Türkiye’yi tanıtan el ki­tabının eğitim, kültür ve sanat bölümlerini hazırladı

ESERLERİ:

Elazığ Masalları (1975), Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi (1986), Bir Kültür Unsuru Olarak Folklor (1990).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Umay Günay kitapları (İnternet kitapçıları, 19.01.2019).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör