Bekir Kütükoğlu

Tarihçi

Doğum
Ölüm
28 Haziran, 1990
-
Eğitim
Yüksek Öğretmen Okulu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Tarihçi (D. 1926, Ürgüp / Nevşehir – Ö. 28 Haziran 1990). İlköğrenimini Ürgüp’te, ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. Yüksek Öğretmen Okulu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1948) mezunu. Düziçi (Adana) Köy Enstitüsünde ve Zonguldak’ta öğretmenlik yaptı. 1953’te Zeki Velidi Togan’ın daveti üzerine İstanbul’a giderek, İÜ Umumi Türk Tarihi Kürsüsünde, daha sonra Yeniçağ Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. “Osmanlı-Safevî Siyasî Münasebetleri 1578-1590” adlı teziyle 1957’de doktor, aynı konunun devamını işlediği tezi ile de 1965’te doçent oldu. 1967-69 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) müdürlük yaptı. 1970’te bir yıllığına Londra, Paris ve Viyana’da incelemelerde bulundu. 1974’te profesör oldu. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı, Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Merkezi müdürlüğü (1983) ve Tarih Bölümü başkanlığı (1990) yaptı. İslâm Ansiklopedisi murahhas üyeliği (1973-80) ve murahhas müdürlüğü (1980-81) görevlerinde bulundu. Türk Tarih Kurumu (1983), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1985) aslî üyeliklerinde bulundu.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Çeşmîzâde Tarihi (1959), Osmanlı-İran Siyasî Münasebetleri 1578-1590 (1962), Kâtib Çelebi “Fezleke”sinin Kaynakları (1974), Vekayi’nüvis Makaleler (1994).

KAYNAKÇA: Atilla Çetin / Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’nun Ardından (Tercüman, 1.7.1990), Mehmet Saray / Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu (Zaman, 21.7.1990), Mübahat Kütükoğlu / Meslekdaşım Bekir Kütükoğlu-Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan (1991), Abdülkadir Özcan / Bir İstanbul Beyefendisi: Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu (İlim ve Sanat, 1993), İlhan Şahin / Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu (Otam, 1996), Burhan Bozgeyik / Mülakatlar (1997), Abdülkadir Özcan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 27, 2003). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör