Ali Şakir Ergin

Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı, Siyasetçi

Doğum
29 Ekim, 1938
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Şark Dilleri Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı, siyaset adamı. 29 Ekim 1938 Karga köyü / Yozgat doğumlu. Yozgat’ın manevi büyüklerinden Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi’nin oğlu. İlkokulu ve Yozgat’ta başladığı İmam Hatip Okulunu Ankara’da bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Şark Dilleri Bölümü (1963) mezunu.

Öğrencilik yıllarında, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığında çalışmaya başladı. 1964 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı bünyesinde murakıp ve vâiz olarak görev yaptı. 1966-68 yılları arası Millî Eğitim Bakanlığından burslu olarak dil öğrenimi ihtisası ve mesleki araştırmalar yapmak üzere Bağdat’ta bulundu.

Mezun olduğu fakültenin Arap Dili ve Edebiyatı Kürsüsüne 1968’de asistan olarak girdi. Askerlik görevinden sonra 1973 yılın­da DTCF Arap Edebiyatı Bölümünde doktor unvanını aldı. 1975-77 yılları arası Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şark Dilleri Bölümünde davetli öğretim üyesi olarak dersler verdi. Bağdat dönüşü yıllarca gönül verdiği üniversitedeki görevinden isti­fa ederek Yozgat’a yerleşti. 1979 yılında Yozgat’ta Yüksek İslâm Enstitüsü açma çalış­malarına önderlik etti. 1980 sonrası Yüksek İslâm Enstitüsünün kapatılmasıyla Yozgat’ta müftü vekili ve müftü yardımcısı olarak görev yaptı. 1984’te bu görevden istifa ederek, ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda sözleşmeli öğretim üyesi olarak Arapça dersleri vermeye başladı. Bu görevi devam ederken, 1985 yılından itibaren de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili ve Eğitimi bölümünün kuruluş ve gelişmesinde bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

1987 kasım genel seçimlerinde Yozgat’tan milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Bir dönemlik milletvekilliğinden sonra, 1991 sonunda Yozgat’a yerleşerek tekrar ilmi çalışmalara yöneldi. Çalışmalarını Yozgat tarihi ve kültürü konularında yoğunlaştırarak eserler vermeyi sürdürdü.

Yozgat Türk Ocağının üç aylık ilim, fikir, kültür, edebiyat ve sanat dergisi Dilde Fikirde İşte Birlik İçin Yozgat Dîvânı dergisinin yayın hayatına katıl­masında önderlik yaptı, dergiye yayın kurulu başkanı ve yazar olarak katkıda bulundu. Ayrıca yerel gazetelerde çeşitli konular­da yazılar yazdı, yerel televizyonlarda çeşitli programlara katıldı. Yozgat’ın en güçlü divan şairi M, Said Fenni’nin yıllardır kayıp zannedilen yazma Dîvan’ını şairin damadında bularak yeni harflere aktararak yayımladı.

ESERLERİ:

Vakıflar ve Yozgat’ta Tarihi Vakıf ve Camiler (1994), Yozgatlı Mehmed Saîd Fennî Divânı (1996), Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı (2000).

HAKKINDA: Durali Doğan / Yozgatlı Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (2005).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör