Tuncer Baykara

Tarihçi

Doğum
07 Temmuz, 1940
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Burç

Tarihçi. 7 Temmuz 1940, Yatağan köyü / Acıpayam / Denizli doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Denizli’de tamamladıktan sonra kısa bir süre İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği  Bölümünde okudu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü “XIX. Yüzyılda Aydın Eyaleti” konulu tezle bitirdi (1966). Aynı yerde doktorasını tamamladı (1971). Doktora tezi: “XI. Yüzyıla kadar Türk Tarihinde ‘Şehir”.

Askerlik (1972-73) sonrası Hacettepe Üniversitesine girdi. Burada asistan, öğretim görevlisi ve doçent olarak çalıştı (1973-87). Aynı bölümde anabilim dalı başkanlığı yaptı. 1987 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Türkiye Cumhuriyeti Tarihi profesörü olarak atandı. Burada Türkiye Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürdü. 1988-96 yılları arasında EÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü, 1988-99 yıllarında aynı addaki bölümün başkanı oldu. Türk Tarih Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü aslî üyesidir.

Çeşitli kongre ve toplantılara katılmak üzere, Belçika, Japonya (üç ay), Tayvan, Almanya, Rusya, İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, Fransa ve Kazakistan’da bulundu. 1998-99 eğitim yılında Bişkek’teki Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Tarih Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılı Eylül ayında Çeşme’de yapılan CIEPO’nun 14. sempozyumunun düzenlenmesinde bulundu. 

Çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmış olan Baykara, Türk hayatının iskân, yerleşme konuları; ‘şehir’ ve ‘şehircilik’,  ‘medeniyet’ ve ‘kültür’ kavramlarının Türklerdeki durumu; Türk hayatının maddî kültür alanındaki durumu, coğrafya ve özellikle tarihî coğrafya; Anadolu’nun ve Türk ülkelerinin tarihi coğrafyası, XIX. ve XX. yüzyıllarda Türkiye tarihi; tarihinin değişim süreci, Anadolu’daki Türk iskânının temelleri; Bizans’tan Türk devrine geçiş süreci ve bunun esasları konularındaki araştırma ve incelemeleriyle tanındı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri Bölümü başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesidir.

Makaleleri Yatağan, Hür Efe, Tarih İncelemeleri Dergisi, Türk Yurdu, Kırım, Bilge, Erdem, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Belleten, Ata, Yeni Asır, Arış, EÜEF. Tarih İncelemeleri Dergisi, EÜEF. Tarih İncelemeleri Dergisi, Ege Mimarlık, Yeni Türkiye, Türk Kültürü gibi dergi ve gazeteler ile Tanzimat’ta Şehir ve Belediye (1992), 150. Yılında Tanzimat (1992),  Vakıf Haftası Kitabı (1993) adlı ortak kitaplarda yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisine maddeler yazdı. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılarak bildiriler sundu.

“Türk tarihi kadar Türk kültürünün de eski ve devamlı olması, bu konuda Orta Asya kültürü ile günümüz yaşayan kültürü arasında bir bağlantı kurmayı mümkün kılıyor. Aradaki bu bağlantı, on yedi kitap ve iki yüz civarında makale sahibi olan, siyasi tarihten çok sosyal, kültürel, tarihî-coğrafya, şehir tarihi gibi konular üzerinde çalışan Tuncer Baykara’nın çalışmalarında görülmektedir.” (Nilüfer Keskin)

ESERLERİ:

Denizli Tarihi II Kısım 1070-1429 (1969), İzmir Şehri ve Tarihi (1974), Türk Devrim Tarihi (1981), Yatağan /  Her Şeyi ile Tarihi Yaşatma Denemesi (1984, Tokyo), Türkiye Selçukluları Devrinde Konya Şehri (1985), Millî Mücadele (1985), Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I: Türk Devrinde Anadolu’nun İdarî Taksimatı  (1988), Zeki Velidî Togan (1989; Rusçası 1998), Anadolu’nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisâdî Tarihi Üzerinde Araştırmalar (1990), Osmanlı Taşra Teşkilâtında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler  - Anadolu (1990), Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri (1991), Aydınoğlu Gazi Umur Bey  (1991), Hınıs ve Malazgirt Sancakları Yer Adları  (1991), Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Araştırmalar (1992), Tarih Araştırma ve Yazma Metodu (1995),  I.Gıyaseddin Keyhüsrev (1997), Türk Kültürü Araştırmaları (1997), Türk Adının Anlamı (1998, Rusçası 1999), Türkiye’nin Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisadi Tarihi (2000), Türk Kültürü Üzerine Makaleler - Türk Kültürüne Bakışlar (2000), Türk Kültür Tarihine Bakışlar (2001), Türk Kültürü (2003), Kız Kulesi Efsaneden Tarihi Gerçeğe (2004), Ben Kendim Tarihçilik Yolunda Kırk Yıl (2004), Atatürk ve XX. Yüzyıl Türk Tarihi Araştırmaları (2005).

HAKKINDA: A. R. Balaman (Türk Folkloru-Belleten, 1982, c. 2), M. Tuş (Tarih ve Toplum VII / 48, 1987), F. Kırzıoğlu (Türk Kültürü (IX, 105), Nahide Şimşir / Osmanlı Taşra Teşkilatı (Türk Kültürü , Aralık 1991), N. Bilgi / Osmanlılarda Medeniyet Kavramı (Tarih ve Toplum, Haziran 1992), T. Gökçe / Hınıs ve Malazgirt Sancakları Yer Adları (Türk Kültürü, Ağustos 1996), G. Mat / Türk Adının Anlamı (Türk Kültürü, Kasım 1998), Nilüfer Keskin (Virgül, sayı: 16, Şubat 1999), F. Çolak / Türkiye’nin Sosyal ve İktisadî Tarihi (Türk Kültürü, Şubat 2001), S. Tutsak / Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası’na Giriş (Tarih İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi, VI / 1991), G. Mat (Türk Kültürü, Kasım-Aralık 2004).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör