Abdürrauf Memduh

Tarihçi

Ölüm
00 Ekim, 1929
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Tarihçi (D. 1888, Derne – Ö. Ekim 1929, İstanbul). Vefa İdadîsinde okudu. 1911’de Mekteb-i Mülkiye’den mezun oldu. Çeşitli okullarda tarih öğretmenliği ve vilâyetlerde Maarif müdürlüğü yaptı. Vefa Lisesi tarih öğretmeni iken öldü.

ESERLERİ:

Umumî Tarih (Ahmet Halit Yaşaroğlu ile, 1914), Küçük Mekteplilere İslâm Büyükleri (A. Halit ve Mithat Sadullah Sander ile, 1921), Küçük Mekteplilere Tarih Dersleri (1923).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör