Yalçın Çetinkaya

Araştırmacı Yazar, Müzikolog, Müzisyen, Akademisyen, Gazeteci

Doğum
08 Ağustos, 1960
Eğitim
İTÜ Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü
Burç

Müzikolog, müzisyen, gazeteci, yazar, akademisyen. 8 Ağustos 1960 yılında Tekirdağ’da doğdu. Arifiye Öğretmen Lisesi (1977), İTÜ Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü mezunudur.

Müziğe 11 yaşında mandolin çalarak başladı. 12 yaşından itibaren, başta çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri olmak üzere çeşitli formlarda besteler yaptı, yapmaya devam ediyor. Konservatuarın ilk yılında bestelediği Sabâ makâmında bir mevlevî âyini denemesi bulunuyor.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda Prof. Yalçın Tura, merhum Nîdâ Tüfekçi, merhum Hurşit Ungay, merhum Fikret Kutluğ, Faris Akarsu, merhum Prof. Dr. Selâhaddin İçli, Tülin Yakarçelik, İnci Çayırlı gibi hocaların talebesi oldu. Raffi Arslanyan’dan Klasik Gitar ve merhum Fikret Kutluğ’dan Kânun eğitimi aldı.

1987-1990 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Burada Prof. Dr. Mustafa Tahralı ve Prof. Dr. Bekir Karlıga danışmanlığında “İhvân-ı Safâ’da Müzik Düşüncesi” başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı. 1994 yılında 100. Yıl Üniversitesi Müzik Bölümü’nün kuruluşuna katkı sağladı ve bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Aynı süreç içinde İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Mûsikîsi alanında doktora/sanatta yeterlik yaptı ve buna paralel olarak Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Ömer Naci Soykan'ın yanında "Sosyoloji/Müzik Sosyolojisi" alanında, yine aynı süreçte Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde Prof. Ahmet Yürür ile "Geleneksel Müzikler / Hind Müziği" alanlarında doktora/sanatta yeterlik eğitimini, Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Prof. Dr. Mustafa Tahralı danışmanlığında hazırladığı “Mevlevilikte Müzik Felsefesi” konulu tezle 2000 yılında tamamladı. Bu süreçte merhum Bekir Sıdkı Sezgin ile “Dînî Mûsikî” çalıştı ve talebesi oldu.  Süleyman Erguner'in Ney ve merhum Cinuçen Tanrıkorur'un Ud talebesi oldu.

2005-2010 yılları arasında beş yıl boyunca Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürüten Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya, bu süreçte salona “Yılın En İyi Müzik Etkinlikleri” ödülünü ve “Nuri İyicil Uluslararası Keman Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü kazandırdı, Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda öğretim üyesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

Halen İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Ödülleri, Çeşitli Başarıları:

 

Yalçın Çetinkaya, 1997 yılında Memleket Meseleleri başlıklı röportajlarıyla, Yazarlar Birliği Röportaj Ödülü’ne lâyık görüldü. Müzik Felsefesi, Müzik Sosyolojisi gibi alanlarda çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

Çetinkaya 1980 yılında başlayarak, uzun yıllar mûteber reklam ajanslarında reklam yazarlığı ve kreatif direktörlük görevlerinde bulundu, çok sayıda ticârî ve siyâsî reklam kampanyasına imza attı, çalıştığı reklam ajansında “Kristal Elma Mansiyon Ödülü” kazandı.

Gazetecilik yaptı, Zaman gazetesinin 1986 yılındaki kurucu ekibinde yer aldı, muhabirlik ve İstanbul haber-İstihbarat Şefliği görevlerinde bulundu, aylık İzlenim dergisinin 1992 yılındaki kuruluşunda yer aldı ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı, dergi bu sürede Yazarlar Birliği tarafından “yılın dergisi” seçildi ve ödül almaya hak kazandı.

Aksiyon dergisinin kuruluşunda (1995) emek sarfetti ve Yayın Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Yeni Şafak gazetesinde daha önce “Müzik Defteri” başlıklı köşesinde iki yıl süreyle müzik yazıları yazdı, aynı gazete için müzik sayfası hazırladı. Bu süreçte yine Yeni Şafak gazetesi için “Memleket Meseleleri” başlıklı haftalık röportajlar yaptı. Bu röportajlarıyla 1997 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Röportaj Gazetecisi” ödülüne lâyık görüldü.

Uzun bir aradan sonra 2010 yılında tekrar müzik yazıları yazmaya başladığı Yeni Şafak gazetesinde “Müzik Muhabbeti” başlıklı köşede yazmaya devam ediyor.

Yeni Şafak gazetesinde yazdığı müzik yazıları, ESKADER tarafından “2015 Yılı Müzik Ödülü”ne lâyık görüldü. Bu yazılar 2016 yılında “Müziği Düşünmek” adıyla Büyüyen Ay Yayınları tarafından kitap olarak basıldı. TRT televizyonunda bir süre “Aydın Bakışı” adlı programı hazırladı ve sundu. TRT İstanbul Radyosu’nda iki yıl boyunca “Sabahın Hayrı”, “Seviyeli Muhalif” ve “Müziklerarası” adlı programları hazırlayıp sundu. Kendisinin hazırlayıp sunduğu ve hem Osmanlı/Türk ve hem de Batı müziği tarihinin örnekleriyle anlatıldığı “Müziklerarası” adlı program 2016-2017 yıllarında TRT Müzik kanalında belgesel formatında yayınlandı. Yine kendisinin hazırlayıp sunduğu “Dünyanın Müzikleri” adlı radyo programı 2017 yılında TRT Radyo 1’de (İstanbul Radyosu) yayınlandı. Diyanet TV’de yayınlanan “Hâfız bestekârlar” ve “Mevlidhan” adlı belgesel programların danışmanlığını yaptı.

2010 yılında yardımcı doçent olarak tekrar girdiği İTÜ Müzikoloji Bölümü’ndeki öğretim üyeliği görevinde 2012 yılında doçentliğe yükseldi ve doçent olarak bu göreve devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Konservatuarında dört yıl boyunca “Müzik Felsefesi”, “Müzik Estetiği” gibi sanatta yeterlik/doktora düzeyindeki dersleri verdi. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Yenikapı Mevlevîhânesi’nde 2011 yılından 2017 yılına kadar “Sanat Danışmanı” ve “Itrî Mûsikî Araştırmaları Merkezi Kurucu Sorumlusu” olarak görev yaptı.

Okan Üniversitesi Konservauarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Müzik Felsefesi” ve “Müzik Sosyolojisi” dersleri verdi. Ayrıca MEDİT’de de Müzik ve Medeniyet başlıklı doktora ve yüksek lisans dersi verdi. Müzik Felsefesi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Estetiği, Tasavvuf ve Türk Mûsikîsi İlişkisi, Türk Mûsikîsi Tarihi ve Batı Müziği Tarihi, Medeniyet ve Müzik İlişkisi, Müzik Üzerinden Medeniyet Okumaları, Din ve Müzik, Kutsal ve Müzik, Kadîm Müzik Teorileri gibi alanlarda ders vermeye ve kafa yormaya devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği ve Reklam Yazarları Derneği üyesidir.

 

ESERLERİ:

 

Reklâmcılık ve Manipülasyon (1992, 1995),

İhvan- ı Safa’da Müzik Düşüncesi (1995),

Müzik Yazıları (1999),

Memleket Meseleleri (1999),

Müziği Düşünmek (2016),

Mevlevilikte Müzik Felsefesi (basım aşamasında).

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Bilgi teyidi (Ocak 2017).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör