Elli İki Hasan Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
-

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerindendir. Yeniçeri ocağından yetişerek 1787'de kendisine vezirlik verildi. Rikab kaymakamı, Ruscuk muhafızı, iki defa yeniçeri ağası, 1798'den itibaren Halep valisi, Niğbolu ve Belgrad muhafızı, olarak görev yaptı. 1805 yılında Diyarbekir valisi olarak göreve başladı, aynı sene içinde azledildi. Sonraki yıllarda çeşitli görevlerde bulunup Agustos 1810 vefat etti

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 2, s. 165, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör