16. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. Arnavut kökenli olan Ayas Paşa, Enderun'da yetişip beylerbeyi oldu. I545 yılında Bağdat valisi olarak Basra'ya sefer düzenledikten sonra kendisine vezirlik verildi. 1549 (1547 ?) yılında Diyarbekir valisi oldu. Burada üç görev yaptıktan sonra, Şehzade Bayezid'in isyanında Erzurum valisi iken, Bayezid'in askerine yardımcı olduğu anlaşılınca görevden alınmıştı. 1559/60'da vefat etti. Oğulları Mahmud Paşa ve Mustafa Paşa,  kardeşi Koca Sinan Paşa'dır.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 1, s. 447, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör