Kuyucu Murat Paşa

Osmanlı Sadrazamı, Osmanlı Valisi

Ölüm
05 Ağustos, 1611

17. Yüzyıl Osmanlı dönemi sadrazamları ve Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 5 Ağustos 1611, Diyarbakır). Kuyucu Paşa Hırvat asıllı olup Kadızade Ali Paşa’nın kayınpederidir. Maktul Mahmut Paşa’nın kethüdalığından yetişerek Mısır beylerinden oldu. Sonra, İran’la yapılan üç savaşta bulunarak esir düştü. Kurtulduktan sonra Kıbrıs, Halep, iki kez Yemen, Karahisar-i Şarki, 1595/96’da Diyarbekir, 1601/02’de Anadolu ve sonra Rumeli beylerbeyliği yaptı… Aralık 1606’da sadrazam (başbakan) olduktan sonra Anadolu’da eşkıyayı tamamen yok etti. Hatta hastayken bile tahtırevan ile eşkıyayı takip ettiği söylenir. “Kuyucu” lakabı, maktulleri (öldürdüklerini) kuyuya attığından kendisine verilmiştir.

Kuyucu Murat Paşa, 5 Ağustos l6l1’de Diyarbekir’de öldü. Cenazesi İstanbul’a götürülerek Vezneciler’deki türbesinde toprağa verildi. Debbağ Delisi Baba Ahi’den el almıştı. Öldüğünde 90 yaşının üzerindeydi. Görevinde sadık, doğru ve cesurdu. Devlete yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah kendisine “baba” diye hitap ederek iltifat bulunmuştur.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. IV, s. 355, 1996). 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör