Zihni Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Bakan

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Maarif-i Adliye

Osmanlı dönemi devlet adamlarından, nazır (D. 1838, İstanbul – Ö. 1911, İstanbul). İkinci Abdülhamid zamanında bir çok devlet işlerinde bulunmuş ve dürüst olarak tanınmış bir vezirdir. Muhassıllık işi ile uğraşan Ahmet Efendi’nin oğludur. Mekteb-i Maarif-i Adliye’de okudu. Bayezit Camiinde de medrese derslerini tamamladı. Maliye Mektupçu Kaleminden devlet işlerine girerek Mektupçu, Sadaret Mektupçusu, Başvekâlet Müsteşarı, 1884’te Maliye Nazırı oldu. Ondan sonra muhtelif tarihlerde Evkaf, Ticaret ve Maliye Nazırlıklarına getirildi. Selanik, Halep ve Bursa Valiliklerine gönderildi. 1908 İnkılâbından sonra Abdülhamid zamanının saygın vezirlerinden olduğu bilindiği için rütbesi alınmamış, Şûray-ı Devlet Reisi olmuş ve sonra Ayan Azalığına tayin edilmişti. Erenköy istasyonunda yaptırdığı camiin bahçesinde gömülüdür.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör