Faik Reşit Unat

Tarihçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
İstanbul Öğretmen Okulu

Tarihçi (D. 1889, İstanbul - Ö. 1964). İstanbul Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra bir süre İstanbul ve Bursa’daki çeşitli ilkokullarda öğretmenlik yaptı, ardından Millî Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde çalıştı (1923-25), Ankara Musiki Muallim Mektebinde dersler verdi (1925-26). Halk Terbiyesi Müdürlüğü, Millî Talim ve Terbiye Dairesi mütercimliği, Neşriyat Şubesi Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü (1935-41) görevlerinde bulundu. Bu görevi sırasında (1940) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu ve ertesi yıl Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine getirildi. 1946-48 yılları arasında Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü yaptı. 1948 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü devrim tarihi öğretmenliğine atandı. Ayrıca Türk Tarih ve Coğrafya Kurumları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Dil Kurumu ve UNESCO Millî Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

ESERLERİ:

Muallim Almanağı (1928), Abdi Tarihi (1943), İslâm Dünyası (Suut Kemal Yetkin ile), Türkiye Eğitim Sistemleri Gelişmeleri Tarihi (1964), Kitab-ı Cihannüma (2 cilt Mehmet A. Köymen’le beraber), Hicri Tarihi Miladi Tarihe Çevirme Kılavuzu (1940), Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri (1968).

Ayrıca çeşitli kademeler için ders kitapları vardır.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör