Ali Osman Gündoğan

Araştırmacı Yazar, Felsefe Profesörü, Akademisyen

Eğitim
Erzurum Atatürk Üniversitesi

Akademisyen, felsefe profesörü, araştırmacı yazar. 1961, Balıkesir doğumlu. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1982–1986 yılları arasında felsefe öğretmenliği yaptı.

1986 yılında mezun olduğu bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. 1991 yılında “Blondel’in Aksiyon Felsefesi ve Türkiye’deki Etkisi” adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1995 yılında doçent oldu. Atatürk Üniversitesi’nde 1995 ile 2000 yılları arasında bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne doçent olarak atandı. 2001 yılında da Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde profesör oldu.

Muğla Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği ve 2002–2006 yılları arasında da Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan’ın “Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi”, Bergson” adlı kitaplarının dışında çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Gündoğan alanıyla ilgili olarak çok sayıda konferans, kongre, panel ve sempozyuma katılmıştır. Pek çok dergide yayın kurulu üyeliği, hakemlik danışma kurulu üyeliği gibi görevleri bulunan Gündoğan, bazı sempozyum ve kongre düzenleme kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur.

Erasmus öğretim elemanı değişikliği çerçevesinde Paris İNALCO’da Osmanlı Son Dönemi Fikir Hareketleri, Türk Eğitim Sistemi konularında seminerler vermiştir. Ayrıca Uludağ, Kocaeli, Muğla ve Sofya Üniversitelerinin birlikte yürüttükleri “Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim” başlıklı Avrupa Birliği Üniversiteler Hibe Programı tarafından desteklenen projenin Muğla Üniversitesi yürütücülüğü görevini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, daha çok varoluşçu felsefenin problemleri üzerinde yoğunlaştı. Özellikle Albert Camus, eylem felsefesi, edebiyat ve felsefe, ahlâk felsefesi alanında çalışmalar yaptı. Makalelerini 1989’dan itibaren Millî Eğitim Dergisi, Felsefe Dünyası, Akademik Araştırmalar, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Atatürk Üniversitesi KKEF Dergisi, Adım, Doğu-Batı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Türk Yurdu, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ile ortak kitaplarda yayımladı.

 

ESERLERİ:

 

Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi (1997), Ethem Ruhi Fığlalı’ya Armağan (yay.haz., 2002), Bergson (2007), Felsefeye Giriş (2010), Ahlâktan Siyasete (2011), Türk Felsefesi (Ortakkitap, 2018), Arafta Bir Düşünür Nurettin Topçu (2018).

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan (aliosmangundogan.com, 23.09.2019), Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan kitapları (kitapyurdu.com, idefix.com, nadirkitap.com, 23.09.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör