Bedri Gencer

Sosyolog, Akademisyen, Yazar, Şair

Doğum
08 Nisan, 1968
Eğitim
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Burç

Sosyoloji profesörü, akademisyen, şair ve yazar. 8 Nisan 1968, Konya doğumlu. İlköğrenimini çocukluğunun geçtiği İstanbul Fatih’te, ortaöğrenimini Taksim Atatürk Lisesi’nde tamamladı (1987). Mimar Sinan Üniversitesi’nde toplumbilim okudu (1991), daha sonra Marmara Üniversitesi’nden iktisat tarihi üzerine yüksek lisans yaptı (1993). Doktorasını ise 1998’de İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2004’te siyaset bilimi doçenti oldu. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Yazı hayatına 1986 yılında İlim ve Sanat dergisinde yazdığı yazılarla başladı. Daha sonra birçok popüler ve akademik dergide imzası göründü.

Bedri Gencer, 1988’de Argos’ta yayımlamaya başladığı, belli başlı antolojilere giren şiirlerini kitaplaştırmadı. Akademik olarak sosyal-siyasal teori alanında başlıca Türk, İslam ve Batı dünyasında modernleşmelerin karşılaştırmalı incelemesine yöneldi. 2008 yılında çıkan “İslam’da Modernleşme, 1839-1939” adlı eseri, kitaba uzun bir sunuş yazan Şerif Mardin tarafından gerek Türk sosyalbilim, gerekse de dünya modern İslam literatüründe çığır açan, İslam’ın modernleşmesi hakkında bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada yayınlanan en önemli eser olarak tanıtıldı. Öğrencilik yıllarında Arapçadan yaptığı makale tercümelerinin yanında İngilizceden de iki kitap çevirdi. Son yıllarda Nurculuk ve İslamcılık tartışmalarıyla gündeme geldi.

“İslam’da Modernleşme, 1839-1939, hem keyfiyet, hem kemiyet itibariyle büyük bir eser. Eserin büyüklüğü, yazarın konuyu “evrensel” bir perspektiften incelemesinden kaynaklanıyor. Bundan kasıt, Doğu ve Batı’yı kuşatan, bütüncül, çok-katlı bir mukayeseli perspektiftir. İslam dünyasının modernleşmesi, temelde Batı’nın kültürel etkisinden kaynaklandığı için akültürasyon kaynağı Batıdaki dönüşüm kavranmaksızın Doğu dünyasının zorlandığı modernleşmenin de kavranamayacağı tabiidir. Bu yüzden Gencer, önce bizzat Batı’nın yaşadığı modernleşme tecrübesinin mukadderatını tespit ediyor. Onun tespitine göre “sekülerleşme” de denen Batılı modernleşme, bir “evrensel adil düzen” kurma fikrinden kaynaklanıyor. O, Batılı modernleşmenin arkasında yatan bu “kozmopolis ve teodisi” münasebetini keşfetmek suretiyle modernleşmelerin etkileşimini bir medeniyetler karşılaşması olarak ele alıyor.” (Prof. Dr. Şerif Mardin)

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: İslam’da Modernleşme: 1839-1939 (2008).

ÇEVİRİ: İslam ve Antropoloji (Ekber Seyyid Ahmed’den, 1995), Max Weber’i Anlamak (Stephen Kalberg, 2009).  

KAYNAKÇA: Şerif Mardin / İslamda Modernleşme / Sunuş (2008), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (Cilt 11, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör