Arakçin Baba

Tasavvufçu, Din Adamı

Ölüm
-
-
Diğer İsimler
Şeyh Muhammed-i Berzencanî

Asıl adı Şeyh Muhammed-i Berzencanî’dir. Başına örttüğü “arakçin” nedeniyle Arakçin Baba adıyla anıldığı tahmin edilmektedir. Arakçin, ince kumaştan dikilmiş veya ipten örülmüş, çoğunlukla yarım küre biçiminde başlığa verilen addır.  “Baba” kelimesi, tasavvuf terimi olarak şeyh, mürşid anlamına gelmektedir. Tasavvufta şeyh, müridin manevî babası sayılmaktadır. Sağlığında “baba” olarak tanınan şeyh ve mürşidlerin kabirleri, ölümlerinden sonra da bu unvanla anılmıştır.  Kafkasya'daki Gence kasabasının 20 fersah kuzeydoğusunda bulunan Berzenc bucağından 13. yüzyılda göçerek şehrimize yerleşmiş bir din adamı ve tasavvuf ehlidir.

Arakçin Baba’nın torunu olan Şeyh Muhammed-i Âmidî, Konya'nın Karaman kasabasına yerleşmiş ve burada Sinaniyye tarikatının kurucusu Ümmi Sinan'ın kızı ile evlenmiştir. Arakçin Baba'nın soyundan birçok müftü yetişmiştir. Bu nedenle, bu aileye “Müftüzadeler” denilmektedir. 18. yüzyılda yaşamış ilim adamlarından olan Seyyid Ömer Camidi bu aileye mensuptur. Bu soydan gelenler günümüzde “Uluğ” soyadını taşımaktadırlar.

Şeyh Muhammed-i Berzencani'nin mezarı, Dağkapısı'na bitişik Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerinin gömülü bulunduğu söylenen hazirededir.

KAYNAK: Ş. Beysanoğlu / Diyarbakır’da Gömülü Meşhur Adamlar (Neyir Mat., Ankara, 1985), Ali  Melek - Abdullah Demir / Dini Değerleri İle Diyarbakır (2009), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör