Şükrü Sina Gürel

Uluslararası İlişkiler Profesörü, Araştırmacı Yazar, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Milletvekili, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akademisyen, Uluslararası İlişkiler Profesörü, Yazar, Siyasetçi, XX. ve XXI. Dönem İzmir Milletvekili  - 55., 56. ve 57. Hükümetlerde Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Devlet Bakanı. 1950, İzmir doğumlu. Baba adı Şerafettin, anne adı Emine Feruzan. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Aynı Fakültede Doktora yaptı. Akademik kariyerini tamamlayarak Uluslararası İlişkiler Profesör Doktoru oldu.

Ege Üniversitesi Asistanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent, 9 Eylül, ABD Denver, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, DSP’den XX. Dönem (24.12.1995 – 18.04.1999) ve XXI. Dönem (18.04.1999 – 03.11.2002) İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk ve İnsan Hakları ve İzleme Komisyonları Üyesi oldu.

55., 56. ve 57. 57. Hükümetlerde Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Devlet Bakanı olarak da görev yapan Gürel, Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca biliyor. Dış politika konulu kitapları vardır.

 

Kitapları:

 

Kıbrıs Tarihi 2 (1878-1960) Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika; Tarihsel Boyutları İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821-1993) (2018), Orta Doğu Petrolünün Uluslararası Politikadaki Yeri (2018),

 

KAYNAKÇA: TBMM Albümü 3. Cilt 1983-2010 (2010), Bakanlıklara yeni atamalar (arşiv.ntv.com.tr, erişim 29.06.2019), Şükrü Sina Gürel kitapları (odakitap.com, 29.06.2019), Eski Başbakan Yardımcısı, Dışişleri eski Bakanı, 20. ve 21. Dönem DSP Milletvekili Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel A9 Hakkında Ne Dedi? (harunyahya.web.tr, video, erişim 29.06.2019).

ORTA DOĞU PETROLÜNÜN ULUSLARARASI POLİTİKADAKİ YERİ

ORTA DOĞU PETROLÜNÜN ULUSLARARASI POLİTİKADAKİ YERİ

 

Şükrü Sina Gürel

 

İmge Kitabevi Yayınları

 

Kitabın Tanımı

 

ABD'nin Batı dünyası içindeki başat durumunun sarsılması ve öteki bölgelerdeki etkisinin azalması, Sovyetler Birliği'nin ABD'ye eşit düzeyde bir stratejik güç olarak belirmesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin üçüncü süper devlet olma yolunda çaba göstermesi ve uluslararası sistemde ortaya çıkan daha pek çok yapısal değişikliğin çözümlenmesiyle siyasal ve ekonomik ilişkilerin çakıştığı alanın analizini amaçlayan bu araştırma, günümüz hammaddelerinin en önemlilerinden biri olan petrolün çevresinde oluşan uluslararası ilişkileri çözümlemeye yönelmektedir.

 

Bu araştırmada, 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın, daha önce bölgede ortaya çıkmış bulunan siyasal bunalımlardan değişik nitelikte bir sonuç doğurarak, genel bir petrol bunalımına yol açmasının nedenlerinin araştırılmasına özel bir önem verilmektedir. 1973'ten önce de Orta Doğu'da petrol vardı ve Orta Doğu birçok siyasal bunalım ve savaş yaşadı. Öyle ise, neden 1973 Arap-İsrail Savaşı dünyayı etkileyen bir petrol bunalımına yol açtı?

 

Ayrıca, öteki Üçüncü Dünya ülkeleri de OPEC devinimini örnek alarak, kendi hammaddelerini OPEC devletleri gibi kullanabilirler mi? İşte araştırmacının yanıt bulmaya çalıştığı temel sorular bunlardır. Bundan başka, petrol bunalımının gerek dünya politikası gerek Orta Doğu'nun bölgesel politikası üzerindeki etkilerini araştırmak da amaç edinilmiştir.

 

 

 

Yazar: Arka Kapak

TARİHSEL BOYUTLARI İÇİNDE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ (1821-1993)

TARİHSEL BOYUTLARI İÇİNDE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ (1821-1993)

 

Şükrü Sina Gürel

 

İmge Kitabevi Yayınları

 

Kitabın Tanımı

 

Türk-Yunan ilişkileri her zaman Türk kamuoyunu en çok ilgilendiren dış politika konularının başında gelmiştir. Bu ilginin yaşanan daha doğrusu yaşayan tarihle ve algılamayla bağlantılı olduğu doğrudur. Ancak Ege'nin iki yakasının bir araya gelmemesini, Türkiye ve Yunanistan'ın -çok özel koşullara bağlı olarak ortaya çıkan tarihsel dönemler dışında- yakınlaşamamalarını, yalnızca algılamalara bağlamak da doğru değildir. Çünkü iki devlet arasında gerçek sorunlar vardır ve bu sorunlar yalnız bugünkü çıkarlarımızı etkilemekle kalmayacak, gelecek kuşaklarımızın çıkarlarını da ilgilendirecektir.

Türk-Yunan ilişkilerinin önemli bir katmanı, iki yandaki kimlik sorunlarıyla birlikte, daha derinde yer alır. Modern Yunan tarihinin herhangi bir anına, Yunanlı kimliğinin herhangi bir yönüne, Türkiye etkenini dışlayarak bakmak mümkün değildir. Öte yandan, Türkiye'den bakıldığında, Yunanistan'la olan ilişki ve sorunlarımızın, “Batı” ile olan ilişki ve sorunlarımızla nasıl iç içe girdiği görülecektir.

Bu çalışmayla amaçlanan, Türk-Yunan ilişkilerinin ve sorunlarının gelişimini, bugünkü durumunu ortaya koymaktır. Olaylar ve sorunlar anlatılırken, Türk siyasal tarihine ilişkin açıklamalar yapılmadan, yalnızca ve özellikle Yunanistan'daki iç siyaset gelişmelerinin açıklanmasına çalışılmıştır.

 

Yazar: Arka Kapak

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör