Şerif Hulusi Kurbanoğlu

Edebiyat Araştırmacısı, Çevirmen

Doğum
Ölüm
04 Nisan, 1971
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Diğer İsimler
Şerif Hulusi Sayman

Edebiyat araştırmacısı, çevirmen (D. 1910, Manisa - Ö. 4 Nisan 1971, İstanbul). Şerif Hulusi Sayman imzasını da kullandı. İstanbul Erkek Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu. Tanınmasını sağlayan inceleme ve araştırma yazıları 1936 yılından başlayarak Ağaç, Kültür Haftası, İnsan, Yeditepe, Eylem vd. dergilerde yayımlandı. Lenin, Plehanov, Mao, Aytmatov’un yanı sıra Batı edebiyatından çeviriler yaptı. Çeşitli yazı ve çevirilerinden dolayı hakkında birkaç defa kovuşturma açılmıştı.

ESERLERİ:

Namık Kemal’in Eserleri (N. Kemal’in 100. doğum günü dolayısıyla DTCF’nin yayımladığı kitapta 303-421. sayfalar, 1942), O. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün Yazıları İçin Bibliyografya, 1913-1934 (Şerif Hulusi Sayman imzası ile, 1935; (gen. 2. bas. Şerif Hulusi Kurbanoğlu imzası ile, 1941), Ahmet Haşim: Hayatı ve Seçme Şiirleri (1947), İktisadi Buhran ve Monopoller (inceleme, 1965).

ÇEVİRİ: Paul (P.T. Klingsor’dan, 1939), Immoralist: Gayri Ahlaki (A. Gide’den, 1941), Kuzin Bette (Balzac’tan, 1946), Deliliğe Methiye (D. Erasmus’tan, 1956), Kızgın Toprak (J. Amado’dan, 1960), Romeo Juliett ve Karanlıklar (J. Oçenaçek’ten, 1962), Bir Deli Kanlının Hikâyesi (G. Flaubert’ten, 1964), Adam Öldürme Anonim Şirketi (B.B. Turku’dan, 1965), Cemile (C. Aytmatov’dan, 1965), Küba ve İktisadın Planlaştırılması (C. Bettelheim’dan, 1965), Kültür Sanat Edebiyat (Mao Tse Tung’dan, 1966), Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Kuruluşu (A. Fadeyev vd.’den, 1966), Almanya’da Köylü Savaşı (F. Engels’ten, 1967), Sosyalizim ve Siyasi Mücadele (G. V. Plehanov’dan, 1967), Ho Şi Minh (J. Lacouture’den, 1968), Karl Marx (M. Beer’den, M. Şeref ile, 1968), Sanat ve Edebiyat (V. İ. Lenin’den, 1968), Halk Kültürü (M. Gorki’den, 1968), Saco ile Vanzetti’nin Çilesi (E. M. Fast’ten, 1969), Fransız İhtilali Tarihi (A. Soboul’dan, 1969), Biz Hangi Fikir Mirasını Reddediyoruz (V. İ. Lenin’den, 1970), Halkçılığın İktisadi Muhtevası ve Baystvuve’nin Kitabında Yapılan Tenkidi (V. İ. Lenin’den, 1970), Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi (V. İ. Lenin’den, 1971), Hintli Kulubesi (B. De Saint-Pierre’den, 1972), Kızıl ve Kara (Stendhal’dan,1973).

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-1983), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör