Osmanlı devlet adamı, sadrazam, donanma komutanı, diplomat (D. 1813, Kıbrıs – Ö. 1865, İstanbul). Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde üç defa Sadrazamlıkta bulunmuş vezirlerdendir. Kıbrıslı Hüseyin Efendi’nin oğludur. Gençliğinde Kıbrıs’tan İstanbul’a gelerek Hazine Kethüdası bulunan amcası Kıbrıslı Mehmed Efendi’nin referansı ile İkinci Mahmud’un sarayına alındı. 1828’de yeni askerlik teşkilâtı kurulunca Hassa Alayına Yüzbaşı oldu ve dört yıl sonra tahsil için Avrupa’ya gönderilip iki yıl Paris’te ve bir süre de Londra’da, o dönem Elçi bulunan Namık Paşa’nın maiyetinde kaldı. İstanbul’a gelince Binbaşı oldu. Avrupa’ya tahsile talebe gönderilirken Kıbrıslı Mehmet Bey hem bu talebelerle ilgilenmek, hem de tahsilini tamamlamak üzere tekrar Paris’e yollandı.

Yurda dönüşünde Abdülmecid Padişah olmuştu. Miralay rütbesi ile Tophaneye, sonra Askerî Meclise, daha sonra Anadolu’dan redif askeri toplamaya memur edildi. Yabancı dil bildiği için idare işlerinde kullanılması tercih edilerek Akkâ Muhafızı, Kudüs Mutasarrıfı ve 1848’de Vezirlikle Londra Elçisi oldu. 1850’de Halep Valisi, biraz sonra Girit Valisi tayin edildi. Girit’ten istifa ederek Arabistan Ordusu Müşirliğine, 1852’de Edirne Valiliğine, 1853’te Kaptanı Deryalığa tayin edildi ve aynı yıl içinde Sadrazam oldu. Bu ilk Sadrazamlığında altı ay kadar bulunmuştur.

Sonra muhtelif meclislere memur olmuş, Âli Paşa Paris Kongresine gittiği zaman Sadaret Kaymakamı olmuştu. 1858’de ikinci defa Sadrazam oldu ve sekiz ay kadar kaldı. Aynı yıl içinde üçüncü defa Sadrazamlığa getirilmiş ve Abdülaziz Padişah olunca onu bir sene kadar daha Sadrazamlıkta bıraktı. 1861’de azledildi. Üç ay kadar Edirne Valiliğinde, sonra Vükelâ Meclisinde, Meclis-i Hazain Reisliği, Adliye Meclisi Reisliği gibi o zamana göre önemli sayılan makamlarda bulundu. Doğru bir adam olarak tanınmıştır. Ölümünde bir yalısından başka malı yoktu. Sultan Mahmut Türbesi bahçesinde gömülüdür.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör