Melek Dosay Gökdoğan

Bilim Tarihçisi, Tarihçi

Eğitim
Ankara University Faculty of Language Philosophy Department

Science historian. Born in 1960, Bursa. Graduated from Bursa Kız High School (1977) and philosophy department of Faculty of Language, History and Geography of Ankara University (1981). In 1983, she completed her post graduate thesis in the same department on the Algebra Manuscripts of Muslim scholar Ebû Kâmil Şucâ, one of the Mathematicians of the Islamic Civilization in the Middle Ages. In 1988, she completed her doctorate degree with a thesis on again the algebra manuscripts of a Muslim scholar Kerecî who lived also in Middle Ages.

In 1987, she made researches for her doctorate thesis in Bodleian Library (Oxford) and Cambridge University Library for four months. In 1989-90, she won the scholarship of Italian government and she made comparative research on the Latin and Muslim mathematicians in the Science History Museum (Florence) and Vatican Library for six months. In 1996, she became an assistant professor and in 2002 became a professor. She made presentations for various scientific meetings. She wrote the texts of a television documentary named “The Contributions of Turks to Science and Technology” for TRT - Turkish Radio and Television Association. She worked in the project of “Science in Ottomans” which was implemented by Atatürk Culture, Language and History Supreme Institution and supported by Atatürk Cultural Center. In 2004–05 educational year, she gave lectures in the history department of Oklahoma University as a guest lecturer. When she returned to Turkey, she continued her researches in philosophy department of Faculty of Language, History and Geography of Ankara University of Ankara University.

The scholar, Aydın Sayılı raised only three doctorate students; during the long years when he was at Ankara University. One of them, Sevim Tekeli, wrote her doctorate on astronomy history; Esin Kahya wrote her doctorate on the history of natural sciences and medicine and Melek Dosay focused on the history of mathematics.

Her articles on the history and philosophy of mathematics were published in Belleten, OTAM, Felsefe Dünyası, Araştırma, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Bilim Tarihi, Bilim ve Teknik, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bilge magazines; Bilim ve Felsefe Metinleri, Osmanlı, Düşünen Siyaset books; TDV İslam Ansiklopedisi (T.N. Encyclopedia of İslâm) and Türkler Ansiklopedisi (T.N. The Encyclopedia of Turks). Her translations were published in symposium books and Erdem and OTAM magazines.

WORKS:

RESEARCH: Al-Khwârazmî’s Algebra (1989, İslamabad), Kereci’nin “İlel Hesab el-Cebr ve’l -Mukâbele” Adlı Eseri (1991).

JOINT BOOKS: Bilim Tarihi (1993), Beş Büyük Cebir Bilgini (with Ömer Akın, 1994), Bilim Tarihine Giriş (with Remzi Demir, Sevim Tekeli, Hüseyin Topdemir, Ayten Koç, Esin Kahya, Yavuz Unat, 2001), Cezerî (2002), Bilim Tarihi Kılavuzu - Buluşlar ve Yapıtlar (with Remzi Demir, Gazi Topdemir, İnan Kalaycıoğlu, Yasemin Emlü Yavuz Unat, 2001),

TRANSLATIONS: Meşhur Matematikçiler (F. Benson Stonaker, 1989, new edition, 2004), Antik Bilim ve Modern Uygarlık, (Remzi Demir, 1995), Bilim Tarihinde Yöntem (with Remzi Demir, Yavuz Unat, Güldeniz Can, 1997), Maarifimiz ve Servet-i İlmiyyemiz (2000),  Doğu ile Batı'nın Yaratılışı (from Nancy Bisaha, 2012).

REFERENCE: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2009) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) -  Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör