Eduard Black Bey

Osmanlı Devlet Adamı, Yönetici, Diplomat, Bürokrat

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Saint Barbe Mektebi
Diğer İsimler
Eduard Bulak Bey

Osmanlı dönemi yöneticisi, bürokrat ve diplomatı (D. 1824, İzmir ? – Ö. 1895). Devlet Salnameleri’nde adı Türkçe Bulak şeklinde yazılsa da aslen Fransız ve soyadı Black’tir. Bu zatın büyük babası Fransa’da Büyük İhtilal’de Onaltıncı Louis’in müdafaasını üzerine alan meşhur bir avukat olup bundan dolayı Fransa’da duramayarak Türkiye’ye gelmiş ve İzmir’e yerleşmiştir. Bu avukatın oğlu olan Marsilyalı Avukat Alexendre Black de İzmir’deki Fransız tüccarların güvenini kazanmış ve onların mümessillik sıfatına haiz, tahsili yüksek bir Türk dostu olarak tanınmıştır.

Eduard Black, Saint Barbe Mektebi’nde tahsilini bitirdikten sonra Abdülmecid’in saltanatı başlarında İstanbul’a gelerek 1842’de ve on sekiz yaşında iken Liman Odası tercümanlığına tayin edilmiştir. 1845’te, yarı resmi olarak neşredilen Fransızca “ Courrier de Constantinople” gazetesi yazarlığına Babıali tarafından tayin edilerek burada yedi sene çalışmıştır. 1852’de Paris sefaretimiz maiyetine ateşe tayin edilmiş ve bir sene sonra da bu sefaretin başkatibi olmuş ve ardından yedi sene sonra yani 1860’da Napoli Şehbenderi yapılmıştır.

Beş sene bu şehbenderlikte kalan Black Bey, Kuzeylilerin Güneylilere galip gelmesiyle nihayet son bulan iç savaştan sonra Birleşik Amerika Hükümetleri ile siyasi münasebetin güçlendirilmesi amacıyla Abdülaziz tarafından 1866 senesinde ilk kez açılan Washington Büyükelçiliğine ulâ sınıfı sanisi rütbesi verilerek elçi tayin edilmiş, oradan ayrılışından sonra iki buçuk sene izinli sayılmıştır.

Bundan sonra, Black Bey Matbuat Müdürü (şimdi Basın Yayın Genel Müdürü) olmuştur. Onun bu makama tayini 1876’ya rastlamaktadır. Kendisinin Matbuat Müdürlüğü’ne tayini tarihi olan bu zamanda Beşinci Murad padişah ve Mütercim Rüştü Paşa sadrazamdır. İkinci Abdülhamid’in cülus tarihi olan Ağustos 1876’da kendisi yine Matbuat Müdürüdür. Müdürlük dönemi, siyaset ve matbuat hayatının en karışık zamanındadır. Eduard Bey, bu görevden ayrıldıktan sonra Şûrayı Devlet üyesi olarak atanmış, daha sonra Altıncı Daire Belediye Müdürü olmuş, ardından 1890 yılında Bükreş elçisi olmuştur. Ardından emekli edildiyse de tekrar Altıncı Daire müdürlüğüne getirilmiştir.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör