Serçeşme Palulu Kemankeş Seyyid Ahmed Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm

17. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 1691/92, Edirne). Seyyit Ahmet Paşa (Kemankeş) Serçeşme (Çeşmecibaşı) olup, 1688’de sancakbeyi payesiyle Bolu Mutasarrıfı yapıldı. l688/89’da Konya ve aynı yıl Kastamonu Valisi, 1689/90’da kendisine vezir rütbesi verilerek Diyarbekir Valisi ve 1690/91’de Anadolu (Kütahya) Beylerbeyi olup savaşta bulunmuştur. 1691/92’de Köprülüzade Mustafa Paşa’nın bozgununa sebep olduğu bahane edilerek, Arabacı Ali Paşa’nın gadriyle Edirne’ye götürülüp boğdurulmuştur. Seyyitlerdendi, sadık ve mücahit bir devlet adamıydı.

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. I, s. 227, 1996). 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör