Güzin Gonca Gökalp Alpaslan

Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
14 Eylül, 1968
Eğitim
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
Burç

Akademisyen, Türk Dili ve Edebiyatı Doçenti, araştırmacı-yazar. 14 Eylül 1968, Eskişehir doğumlu. Zonguldak Yayla Özel İlkokulunda (1979), Ankara Bahçelievler Ortaokulunda (1982), Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde (1985) okudu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünü “Çağdaş Türk Şiirinde Gelenekten Gelen Unsurlar” adlı tezi ile (1989) bitirdi.

1989-92 yılları arasında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1993’te Oxford Üniversitesi Uluslararası Edebiyat Yaz Okulundan “XX. Yüzyıl Şiiri” sertifikası aldı. Yüksek lisansını “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Aile” başlıklı tezi ile (1992), doktorasını “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Gelenekten Gelen Unsurlar Sözlü Kültür Etkileri Doğrultusunda XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Yapı: Konu, Kurgu, Öykü, Kişi” tez çalışmasıyla (1999) Hacettepe Üniversitesi SBE’de tamamladı. “Gılgamış Destanı ve Türk Edebiyatında Çağdaş Yorumları” konulu çalışmasıyla da Türk Amerikan İlmi Araştırmalar Derneğinin doktora sonrası araştırma bursunu (2004) kazandı.

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2001’den itibaren aynı bölümde öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Doç. Dr. Alparslan, Yeni Türk edebiyatı alanında makaleleri ve eleştiri yazılarını 1992’den itibaren HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, Edebiyat ve Eleştiri, Cumhuriyet Kitap Dergisi, Sombahar, Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, Şeker Sanat, Türkbilig (Türkoloji Araştırmaları), Zarf, Arayışlar, International Journal of Central Asian Studies dergileri ile Prof. Dr. Umay Günay Armağanı (1996), Evrenselliğe Yolculuk-Prof. Dr. Emel Doğramacı Armağanı (1998), Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı (1998), Lars Johanson Armağanı (2002) armağan kitaplarında, Kültür ve Modernite (2003) adlı ortak kitapta yayımladı. Ayrıca AKM-Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde yazdığı maddeler vardır.

Türk edebiyatında sözlü kültür-yazılı kültür ilişkileri, kültürel bellek, yaşam yazını, özyaşamöyküsü türü, metinlerarası ilişkiler, çevreci eleştiri, yaratıcı yazarlık, modern Türk şiiri, Türkiye dışında gelişen çağdaş Türk edebiyatları üzerine araştırmalarını sürdürmekte, yazılar yazmakta ve dersler vermektedir.

Doç. Dr. Gökalp Alpaslan'ın yazıları Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Türkbilig, Tübar, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi gibi akademik dergilerde, Varlık, Sombahar gibi edebiyat dergilerinde, çeşitli armağan kitaplarda, ulusal ve uluslararası yayınlarda yer almıştır.

Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM) ve Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de bilimsel çalışmalar sürdürmektedir.

ESERLERİ:

XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri (doktora tezi, 2002), Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları (2007), Tercüme-i Telemak / Yusuf Kâmil Paşa (Haz. 2007), Özyaşamöyküsünde Yazarın Yeniden Doğuşu (2016), Kültürel Mirasın İzinde Ankara (Pelin Şahin Tekinalp ile, 2016), Tarihi Değiştiren Toplumu Dönüştüren Kadınlar (Haz. Alev Karaduman, Pelin Şahin Tekinalp ve Meltem Ekti ile, 2016).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Doç. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (turkoloji.hacettepe.edu.tr, 8 Şubat 2017).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör