Müjgân Cunbur

Araştırmacı Yazar, Kütüphaneci, Yazar

Doğum
12 Ocak, 1926
Ölüm
25 Eylül, 2013
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç
Diğer İsimler
Fatma Müjgân Cunbur

Kütüphaneci ve araştırmacı yazar (D. 12 Ocak 1926, İstanbul - Ö. 25 Eylül 2013, Ankara). Tam adı Fatma Müjgân Cunbur’dur. 1933 yılında başladığı Ankara Dumlupınar İlkokulu’nu bitirdi. İstanbul’da başladığı ortaöğrenimini 1945 yılında Ankara Kız Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve  Tarih-Coğrafya  Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1948’de bitirdi. 1952 yılında edebiyat alanında doktora yaptı. Ayrıca 1947-48 yıllarında, yükseköğrenimi sırasında, Adnan Ötüken’in Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde açtığı Kütüphanecilik Kursu’na katıldı. 1952 yılında da girdiği sınavı kazanarak, Fakültenin kütüphanesinde çalışmaya başladı, 1955’te Millî Kütüphane’ye geçti. Millî Kütüphane’de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 1965 yılında Millî Kütüphane Genel Müdürü oldu. 

Müjgân Cumbur 1976 yılında Kültür  Bakanlığı müşavirliğine atandı. 1978’de müşavirlik kadrosuyla yeniden Millî Kütüphane Genel Müdür vekilliğine getirildi. Genel Müdürlük statüsünün Başkanlığa çevrilmesi üzerine, 1984’te Millî Kütüphane Başkanlık görevine atandı ve 1987 yılında buradan emekliye ayrıldı. 1960-84 yılları arasında, ek görevle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. 

Kültür Bakanlığınca, Atatürk Kültür Yüksek Kurumunun kuruluş çalışmalarında görevlendirildi. Yüksek Kuruma bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne 1984’ten itibaren aslî üye seçildi. Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı’nın “Bin Temel Eser” ve Yayın Komisyonunda üye olarak görev yaptı. 1995’ten itibaren de Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi’nde üye olarak ve bu projenin Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi alt projesinde başkan olarak  çalıştı. 

Yazı hayatı 1948 yılında “Kırşehir” gazetesinde yayımladığı “Üç Kırşehirli Dost” başlıklı yazıyla başladı. Az sayıda kaleme aldığı şiirleri “Atatürk Yolu” ve “Türk Kadını” gibi dergilerde yayımlandı. Türk edebiyatı ve kültürü konularında yaptığı inceleme ve bibliyografya çalışmalarıyla tanındı. Makaleleri “Erdem”, “Bilge”, “Belleten”, “Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dregisi”, “Folklor Araştırmaları”, “Hisar”, “Ka-De-Fe”, “Kubbealtı Akademi Mecmuası”, “Milli Işık”, “Önasya”, “Selâmet”, “Türk Dili”, “Türk Edebiyatı”, “Türk Kadını”, “Türk Kültürü”, “Türk Yurdu”, “Vakıflar” dergilerinde yayımlandı. Yurtiçinde ve yurtdışında kongre, sempozyum, seminer, panel ve bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. Türk Ansiklopedisine kütüphaneler ve kütüphanecilikle ilgili maddeler yazdı.  

Dr. Müjgân Cumbur; Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Kadınları Kültür Derneği, Millî Kütüphaneye Yardım Derneği, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu gibi derneklerde üye olarak yer aldı. Eskişehir Yunus Emre Kültür Vakfı, Bolu Köroğlu Kültür Vakfı, Cenan Vakfı mütevelli heyetlerinde kurucu üye olarak görev aldı. 1965-78 yılları arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda Millî Kütüphane temsilcisi olarak bulundu ve 1970-78 arasında iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. 

Kitaplarından “Karacaoğlan: Hayatı ve ŞiirleriTarsus Belediyesi Başkanlığı’nın 5 altın ödülünü kazandı. “Atatürk ve Millî KültürSakarya Valiliğince, başarılı öğrencilere ödül olarak verilmek üzere, 2006’da yeniden iki kez  basıldı. 1986 yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın Türk Kültürü’ne Üstün Hizmet Armağanını, İLESAM’ın Türk Kültürü’ne Üstün Hizmet Ödülünü, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu’nun İhsan Hınçer  Türk Folkloruna  Hizmet Ödülünü aldı. 2006 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesince, Divan edebiyatına hizmetlerinden dolayı kendisine ödül verildi. 2007 yılında Millî Kütüphane Büyük Okuma Salonuna ‘Dr. Müjgân Cunbur Okuma Salonu’ adı verildi.

Ülkemizin tanınmış bilim insanlarından ve yazma eser uzmanlarından olan DR. Müjgân Cunbur, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya kütüphanesinden başlayarak Millî Kütüphane Başkan’lığına kadar uzanan 58 yıllık meslek yaşamında pek çok araştırma ve katalog projesinde yer almış, onlarca önemli yayına imza atmıştır. “Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu” projesinde üst düzey sorumlu olarak görev aldı.  Türk Kadınları Kültür Derneği 2011 Yılı Kültürümüze Hizmet Ödülü, Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri isimli eseriyle, kütüphaneci Müjgan Cunbur a verildi. 

Müjgân Cunbur, 25 Eylül 2013 tarihinde Ankara'da vefat etti. Cunbur'un cenazesi Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.

 ESERLERİ:

Türk Kadın Yazarlar Bibliyografyası: 1928-1955, Anadolu’nun Bütünleşmesinde Ahmet Yesevi’nin Yeri (1955), Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (1956), Fuzuli Divanı (ortak, 1956), Başakların Sesi: Türk Halk Şairleri Hayat ve Eserleri (Ankara 1966), Yunus Emre’nin Gönlü (1957), Yunus Emre’de Namaz (1956), Türk Kadınının Şiiri (N. Duranoğlu Saryal ile, 1970), Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Dr. Sadi Maksudi Arsal (1972), Atatürk ve Millî Kültür (1973), Milletimizi Ayakta Tutan Kıymet Hükümleri,  Karacaoğlan: Hayatı ve Şiirleri (1973), Atatürk’ün Özel Kütüphanesi Kataloğu (ortak, 1973), Türkoloji Eserleri Bibliyografyası, Kâtip Çelebi (yazılar), Farabî Bibliyografyası (1973), Ali Kuşçu Bibliyografyası (Ankara 1974), Ziya Gökalp: Yeni Hayat ve Doğru Yol (1976), Türk Kadını İçin (Ankara 1977), Selçuklu Tarihi: Alparlan ve Malazgirt Bibliyografyası (İ. Binark – N. Sefercioğlu ile), Milli Kütüphane Yazmalar Kataloğlu (8 ciltler, D. Kaya-N. Ünver ile, 1987), Millî Mücadele’de Türk Kadını (İ. Enginün-C. Özdemir ile, 1983), Yunus Emre (Ankara 1991), Hataların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Gelibolulu Mustafa Ali’nin Menakıb-ı Hünerveran’ı, 1982), Millî Kütüphane Katalogu (D. Kaya – N. Ünver ile, 1996), Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu Arap Harfli Türkçe Eserler: 1729-1928 (D. Kaya – N. Ünver ile), Türk Dil Kurumu Yazma Eserler (ortak, 1999), Türkiye Basmaları Toplu Katalogu (6 cilt, D. Kaya ile, 1990), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (ortak, 2008), Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri (2011).    

KAYNAKÇA: Divan Edebiyatından Günümüze Türk Kadın Şairler Antolojisi, Recai Velibeyoğlu / ÖBBŞKA (2.cilt, 1975), TDE Ansiklopedisi (II. Cilt, 1977), Atillâ Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1. cilt, 1982), S. Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. basım, 1996), Mehmet Nuri Yardım / ‘Bir Azim, İman ve İrade Abidesi: Dr. Müjgân Cunbur (2000),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör