Sebahat Deniz

Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
20 Şubat, 1962
Eğitim
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı. 20 Şubat 1962, Bolu doğumlu. Bolu İnkılâp İlkokulu (1973), Bolu 50. Yıl Ortaokulu (1976), Bursa Kız Öğretmen Lisesi (1979) ve Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1984) mezunu. Yüksek lisansını (1986) “Fuzûlî Dîvânı’nda Kozmik Unsurlar” başlıklı teziyle, doktorasını ise “16. yy. Bazı Dîvân Şairlerinin Türkçe Divanlarında Kozmik Unsurlar- Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî Beğ, Nev’î, Yahyâ Beğ” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi SBE’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Türk Dili okutmanlığı (1985-87), Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü araştırma görevliliği (1988-94) yaptı. 1995’ten itibaren Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Makaleleri Türklük Araştırmaları, Türk Dünyası İncelemeleri, Sahn-ı Seman, Türk Kültürü İncelemeleri adlı dergilerde yayımlandı. Çeşitli sempozyumlarda bildiri sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı (Metin Akar ve Fahrunnisa Bilecik ile, 1994).

YAYINA HAZIRLAMA (Nihat Öztoprak ile): Kanûnî Devri Türk Edebiyatı (1994), Muhammediye I-II (1996), Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları (1998), Türk Edebiyatında Mesnevî (1999), Mesnevî-i Şerif Manzum Nahîfî Tercümesi (6 cilt; 2000), Tecellî ve Divanı (2005).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör