Mustafa Öztürk (Tarihçi)

Yakınçağ Tarihi Araştırmacısı, Tarihçi

Doğum
01 Şubat, 1953
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü
Burç

Yakınçağ tarihi profesörü. 1 Şubat 1953, Kilis doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü (1977) mezunu. Yüksek lisansını (1979) ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1985) tamamladı. İçişleri Bakanlığında memur (1977-79), Kültür Bakanlığında müze asistanı (1979-85) olarak çalıştı. Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünde 1992’de doçent, 1998’de profesör oldu. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeliği (1993-96), İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı (2004-), Tarih Bölümü Başkanlığı (1993-2004), Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (1993-), Orta Doğu Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2001-) görevlerinde bulundu. 2004’te Fırat Üniversitesinde Senato üyesi ve Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Makaleleri; Askerî Tarih Bülteni, Belleten, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Belgeler, OTAM, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Prof. Dr. Şerafettin Turan Armağanı, Türk Yurdu, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları dergi ve kitaplarında yayımlandı. Türkler Ansiklopedisi için madde yazdı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları, Atatürk Yolu, Askerî Tarih Araştırmaları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler dergileri hakemliği, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi editörlüğü ve hakemliğini yürüttü. Genelkurmay ATASE Türk Askerî Tarih Komisyonu üyesidir.

ESERLERİ:       

ARAŞTIRMA-İNCELEME: 1938 Suriye Olayları ve Halil İbrahim Efendi’nin Faaliyetleri (Türkçe-Arapça bülten, 1995), Tarih Felsefesi (1999), 16. Yüzyılda Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar (2004).

YAYINA HAZIRLAMA: Piyade Mirlivası Rüştü (1997), El-Cezire’nin Muhtasar Tarihi (2004).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör