Mustafa Fehmi Gerçeker

Din Adamı, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
16 Eylül, 1950

Son devir Türk din ve devlet adamı (D. 1868, Mihaliç (Karacabey) / Bursa – Ö. 16 Eylül 1950, Bursa). Karacabey Rüştiyesini (1887) bitirdikten sonra İstanbul Koska’da Mustafa Çelebi Medresesinde öğrenim gördü. Ayrıca Fatih dersiâmlarından Alasonyalı Hacı Ali Zeynelâbidin Efendi’den icâzet aldı (1900-1901). Karacabey’de müderrislik ve evkaf komisyonu başkanlığı yaptı. İttihat ve Terakkiye üye oldu (1906). Aynı yıl ibtidâ-i hâric Bursa müderrisliği pâyesini aldıktan sonra Karacabey müftülüğüne tayin edildi (1910). Ardından kendisine sırasıyla mûsile-i Sahn (1915), mûsile-i Süleymâniyye (1916) ve İzmir pâye-i mücerredi (1917) verildi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Karacabey şubesini kurarak Millî Mücadele’ye katıldı. 23 Nisan 1920’de, Ankara’da açılış duasını yaptığı Büyük Millet Meclisine Bursa mebusu olarak girdi ve mebusluğu ölümüne kadar devam etti. İlk Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyetinde Şer’iyye ve Evkaf vekili oldu (1920). Fevzi Paşa (Çakmak) başkanlığında kurulan İcra Vekilleri Heyetlerinde de aynı görevini korudu. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa’nın bulunmadığı zamanlarda İcra Vekilleri Heyetine başkanlık etti. Bu sırada Kuvâ-yi Milliye kurucularından olduğu için İstanbul Örfî İdare Mahkemesince idama mahkum edilenler listesinde yer aldı (1920). 1922’de Şer’iyye vekilliğinden istifa ederek Şer’iyyeye Evkaf encümenlerindeki çalışmalarını sürdürdü. Bazı tahkikat komisyonlarına başkanlık etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaptığı hizmetlere karşılık olmak üzere kendisine birinci dereceden emeklilik maaşı bağladı. Devrine göre sade bir Türkçe ile yazan Mustafa Fehmi, cuma hutbelerinin Türkçe okunması fikrini savunmaktaydı. Yayımlanmış olan mektuplarından 17 Mart 1928 tarihlisi, hutbe konusuna ayrılmıştır. Ayrıca devrin mecmualarında yayımlanan şiirlerinden orta derecede bir şair olduğu anlaşılmaktadır.

ESERLERİ:

Hilye-i Fahr-i Alem (1944), Karacabey’den Ankara’ya (1982).

HAKKINDA: Kadir Mısıroğlu / Kurluluş Savaşında Sarıklı Mücahidler (1969, s. 305-306, 333), Cemal Kutay / Kurtuluş ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları (1974, s. 179-182), Veli Ertan / Tarihte Şer’iyye Vekilleri-Mustafa Fehmi Efendi Hayat ve Siyaseti (Diyanet Dergisi, c. 7, 1991, s. 283-284), Veli Ertan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 14, 1996, s. 27-28).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör