Cinci Hoca

Din Adamı

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Hüseyin Efendi

Ünlü üfürükçü (D. ?, Safranbolu / Kastamonu -Ö. 1648, İstanbul). Asıl adı Hüseyin Efendi olup, "Üfürükçü Hoca" lakabıyla tanınmıştır. Sultan İbrahim zamanında üfürükçülükle ve devlet işlerine karışmakla meşhur olmuş bîr adamdır. Babası Şeyh Karabaş İbrahim'in oğlu Mehmet'tir.

Vehimli, sıkıntılı ve yarı deli olan Sultan İbrahim'in annesi bu hocanın okuyup üflemekteki şöhretini duymuş ve onu saraya getirmişti.İîbrahim, onun nefesinden bir ferahlık duyar gibi olun­ca Hüseyin Efendi usulsüz olarak Müderrislik, Ka­dılık ve daha sonra Kazaskerlik payelerini alarak halk arasında Cinci Hoca diye meşhur olmuştu. Cinci Hoca, divane Padişahı elde edince memurlukları para ile satmaya başladı. Memlekete bir çok ba­kımdan hizmet etmiş, doğru bir adam olan Sadra­zam Kara Mustafa Paşa Cinci Hoca'nın etkisiyle öldürülmüştür.

Cinci Hoca, Dördüncü Mehmed'in zamanında biriktirdiği paraları devlete vermeğe mecbur ol­muş, sürgüne gönderilmişti. Nihayet başı kesilerek cezasını bulmuştur.

Hayatı 1953'te çekilen bir filme konu olmuş, Suavi Tedü'nün yönettiği filmde Suavi Tedü, Muhterem Nur, Talat Arrtemel, Suzan Yakar, Perihan Çakıl Tedü gibi oyuncular rol almışlardır.

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör