Recep Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
-

18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. Arnavut kökenli bir zat olan Recep Paşa, Bostan Receb Paşa'nın akrabasından idi. Küçük yaşlarda Mabeyn-i Hümayun'a girip Hazine-i Hümayun kethudası oldu. Eylül 1707'de vezirlik rütbesiyle Diyarbekir valiliğine atandı. Şehrimizde üç yıl ilk valiliğini yaptıktan sonra, 1710'den itibaren Van, Sivas ve Trabzon valisi olup Emine Sultan'la nikahlandı. Daha sonra Yenikale ve Azak muhafızı, Kudüs, 1716'da Şam ve ikinci defa Diyarbekir valisi oldu.

Şehrimizde bu defa bir yıl görev yaptıktan sonra Erdel ve Vidin muhafizı; Şam, Halep ve Mısır valisi olup azledildi. Sonra tekrar Haleb, Tiflis, Trabzon, Mayıs 1725'te üçüncü defa Diyarbekir ve Van, Sivas ve Revan valisi olup 1726'da vefat eylemiştir. Tedbirli, ileri görüşlü, cesur, reayayı gözetirdi.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicll-i Osmanî (c. II. s. 372-73).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör