Murat Yağan

Tasavvufçu

Eğitim
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tasavvufçu. 1917 Aşkana / Abhazya doğumlu. Ailesi, Aralık 1918’de Abhazya’dan Türkiye’ye göç etti. Çocukluk yıllarında sıkı bir İslâmî eğitim aldı ve Kur’an okumayı öğrendi. On yaşındayken babası öldükten sonra geleneksel Kafkas/Abhaz eğitimine tâbi tutuldu. Bu eğitimin parçası olarak bir müddet Kafkasya’da bir Kabartay köyüne gönderildi. Daha sonra döndüğü İstanbul’da Galatasaray Lisesinden mezun oldu (1938) ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Lise öğrencisi iken İstanbul Binicilik Kulübünde sportif çalışmalar yaptı. Berlin Olimpiyat Oyunları için Türk millî takımına seçilerek 1936, 1937 ve 1938 müsabakalarında birinci oldu. Bu yıllarda Merdivenköy Bektaşî Tekkesine devam ederek burada Hasan Tahsin Baba’nın gözetiminde tasavvufî eğitim gördü. Daha sonra Hıristiyanlığı benimsedi ve bir müddet sonra Kanada’ya göç etti (1963). Orada tanıştığı Süleyman Dede adlı bir Mevlevî büyüğünün etkisiyle Mevlevîliği seçti. Çalışmalarını Kanada’nın Vancuover şehrinde sürdürdü.

ESERLERİ:

OTOBİYOGRAFİ: Kaf Dağı’nın Ardından Geliyorum (yay. haz. Patricia Johnson-Joan McIntyre, çev. Şenol Zaman-Bahri Kazbek).

ÇEVİRİ: The Gathering (Gaybî Dîvanı, Diana Wilson’la, 1994).

KAYNAK: Kaf Dağının Ardından Geliyorum, www.kebzeh.org, İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör