Muineddin Eşref Efendi

Osmanlı Valisi

Ölüm
-
Diğer İsimler
Mirza Mahdum

16. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. Abdulbaki Efendi'nin oğludur. Babadan Seyyid Serif, anneden Kadı Cihan ve Mir Giyaseddin torunlarındandır. Tebriz'de öğrenim görüp II. İsmail'e valilikten önce nedim oldu. 1546'da Anadolu'ya gelip Safii iken Hanefi oldu. Sonra İran'a dönerek adi geçen şah olunca sadru'l-ulema ve nakibuleşraf oldu. İranlılar şahı şehid edince o tarihte Şemsi Paşa'nın oğlu Mahmud Paşa Şehrizor valisi olduğundan ailesiyle ona sığındı. Saygı gösterilerek İstanbul'a gönderildi. Caize ve medrese ihsan olundu. 1566'da hacca gitti. Sonra Diyarbekir, Bagdad, Trablusgarb, Medine ve Mekke mollası olmuştur. Ocak 1585'te nakibuleşraf oldu. Ocak 1586'da annesi vebadan vefat edince Mekke'de defnedilmesini arzu etmiş ve Rumeli Kazaskerliği payesiyle şeyhulharemlik ilavesiyle Mekke mollası olmuş ve annesinin cenazesini Medine'ye gönderip kızlarını Mekke'de Seyyid Hasan'a nikahlamış ve nakibuleşraflığı kaymakamlıkla beraber idare eylemiştir. 1587 sonlarında vefat eyledi. Akli ve nakli ilimlerde, fıkıh, riyaziye ve nücumda mahir ve şair bir zat idi.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (c. IV. 504, s. 5). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör