Osman Kılıç

Diplomat

Doğum
07 Haziran, 1920
Eğitim
Nüvvab Mektebi
Burç

Diplomat, yazar. 7 Haziran 1920, Kılıç köyü / Razgrad / Bulgaristan doğumlu. İlköğrenimini köyünde tamamlayıp Razgrad’da Türk Rüştiyesini, Şumnu’da Nüvvab Mektebini bitirip (1944) öğretmen oldu. Yüksek Eğitim Şurası üyeliğine seçildi. 1948 yılında casuslukla suçlanarak idama mahkûm edildi.

Üç buçuk yıl sonra Türkiye hükümetinin girişimleri sonucu idam kararı müebbet hapse çevrildi. 1963 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği olarak ve takas yoluyla Türkiye’ye geldi.

Dönüşünde Dışişleri Bakanlığının Bulgar masasında çalıştı. TRT Yabancı Dillerde Yayın Servisinde Bulgarca mütercim-spikerlik ve Kara Kuvvetleri Dil Okulunda Bulgarca öğretmenliği yaptı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından İdari Ataşe olarak Belgrat Büyükelçiliğine atandı. Belgrat’ta sekiz yıl Konsolosluk Amiri olarak görev yaptı. 1984 yılında emekli oldu.

Hatıralarını topladığı Kader Kurbanı (1995) kitabı ile 1995’te Türkiye Yazarlar Birliğinin Hatıra Ödülünü aldı.

 

Kitapları:

 

Kader Kurbanı (1995), İslam’ın İntişarı (2019), Mukaddimeler  Makaleler Sunumlar ve Hakkında Yazılanlar.

 

KAYNAKÇA: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999 s.151 – 152), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), İsmail Cambazov / Osman Kılıç Mahkemesinin Perde Arkası (2010), Muhakkak Okunması Gereken Bir Kitap (kircaali.com, 25 Ağustos 2010), İslam’ın İntişarı – Osman Kılıç (bulgaristanalperenleri.blogspot.com, 16.06.2019).

OSMAN KILIÇ

OSMAN KILIÇ

 

Niyazi Hüseyin BAHTİYAR

 

 

Deliorman yöresi Razgrat'ın Kılıç köyünde dünyaya geldi. 7 Haziran 1920 doğumludur. Babası Hacı Hasanoğlu Salihoğlu Hüseyin İstanbul Fatih Medresesinde tahsil görmüştür. Onun en büyük arzusu, Osmam Türkiye'de okutmaktır. Oğlunun yetişmesinde onun payı büyüktür. Osman Kılıç'ın kendisinin de dediği gibi, ilk hocası babasıdır.

Osman,altı yaşında okula başlar. Babasının yardımıyla daha ilk sene Kuran-ı Kerimi hatmeder. 1930'da İlkokulu bitirir ve Kemaller kasabasında Türk Rüştiyesine girer. Ailesinin Razgrata değişilmesi yüzünden de buranın Rüştiyesine atanır ve 1932-1933 ders yılında Razgrat Türk Rüştiyesinden mezun olur.

Bundan sonra Osman Kılıç'ı Şumnu'da "Nüvvab"ta görüyoruz. Müsterşitler Cemiyeti'nin aktif azasıdır. Bir gün bu öğrenci örgütünün bir toplantısınıda Mehmet Akif Ersoy'dan etkilenerek "Niçin Geri Kaldık?" başlığı altında yaptığı bir konuşması sonucu kendini Bulgar Emniyetinin hürcerelerinde bulur. Burada 24 saat kaldıktan sonra yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakılır, fakat Emniyetin "Kara Defter" ine geçer. Henüz 17 yaşındadır.

Bir gün bütün Nüvvab öğrencilerinin karşısında yaptığı başka bir konuşmasıyla Bulgar Emniyetine kayıtlı bulunduğu kara deftere bir nokta daha eklenir: Milliyetçi.

Osmam Kılıç,Nüvvab!ın lise kısmını ikmal eder. Diploma tavzii merasiminde yaptığı bir konuşma ile bütün okulun dikkatini kendi üzerinde toplar. Buna mükafat olarak, o zamanki Başmüftülüğiinün girişimiyle Sofya Üniversitesinin Dil Tarih ve Edebiyat Fakültesine girmek için hazırlanır, fakat Türk olduğu için kabul edilmez. Bu nedenle Nüvvab'ın Ali kısmına devama başlar.

Osman Kılıç, Mustafa Reşit'in kızı Naziha Hanımla evlenir ve 1942-1943 ders yılının sonunda Nüvvab'ın Ali kısmından mezun olur. Önce Kılak Mahallesi Okulunda öğretmenliğe başlar. Sonra Medresei Aliyeye ve ertesi yıl Nüvvab'a öğretmen atanır. Şimdi faaliyeti daha da aktiftir. Fakat Türk halkını candan sevdiği için Bulgar Emniyetinin gadabına uğrar. Onların bir ajanı olan Allahın belası Hazret denilen Herif sürekli olarak onun peşindedir. Nihayet, bazı öğrencilerle, Türkiye hesabına casusluk yapıyor diye tutuklanırlar. Önce idam cezasına mahkum edilir,sonra öldürülmekten vazgeçilerek müebbet hapis cezasına çevrilir. 14 küsiir yıl hapiste yattıktan sonra serbest bırakılır.

Hapisteyken Osman Kılıç'ın teklifi ve razılığıyla karısı ve biricik kızı 1950'de Anavatana hicret eder. Bu olaydan sonra Osman Kılıç'a hücrenin duvarları daha

daralmış olsa da, Bulgaristan Türkleri güdümlü bir gülle gibi onun ardmcladır, gücünü halktan alır,korkmaz..

Nihayet,İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde suçüstü yakalanan ve hapse atılan Bulgaristan'ın Konsolos Yardımcısı Çolakov, Bulgaristan'dan II tiirk genciyle takas yapılır ve Osman Kılıç da böylelikle miibedale suretiyle Anavatanı olan Türkiye'ye gelir.

22 Ocak 1965 tarihinde, çok sevdiği Anavatanına kavuştuktan sonra Ankara Radyosunun Yabancı Dillerde Yayın Şubesinde Bulgarca mütercim spikeri olarak çalışır. 28 Ekim 1965 de Dışişleri Bakanlığının Birinci Dairesinde, Balkan bölümünde Bulgar Masasında işbaşı yapar.Bir yandan radyo çalışmalarına devam eder, bir yandan da Askeri Dil Okulunda Bulgarca öğretmenliği yapar. 1979 yılında ise Belgrat Türk Elçiliğine atanır.

Osman Kılıç, Bulgaristan'da 5 sene öğretmenlik ve 15 senelik hapis hayatı süresinde, Türk halkını ve genellikle Türklüğü savunduğu için bir sürü haksızlıklara maruz kalmış, fakat davasında haklı olduğu için sonunda tüm engelleri yenmeye muvaffak olmuştur. O, Bulgaristan'da başından geçen serancamları "KADER KURBANI" adlı kitabında anlatmaktadır. Bu yapıt hakkında yazarın kendisi kitabın önsözünde şöyle demektedir. "Kader Kurbanı ne bir romandır, ne de hikaye... Başıma gelenler, bir hayal mahsulü de değildir. Ne yazdımsa, hepsi gerçek. Ayniyle vaki.. Zerra kadar da olsa hayale yer vermedim. Eserin konusu, gerçek olaylar, hayatımın taa kendisidir. Kalbime zehirli bir hançer gibi saplanan her olayı, aynen yaşadım..."

 

KAYNAK: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999, s.151,152).

Yazar: Niyazi Hüseyin BAHTİYAR

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör