Numan Menemencioğlu

Diplomat, Devlet Adamı, Hukukçu, Siyasetçi

Ölüm
Eğitim
Lozan Hukuk Fakültesi

Hukukçu, diplomat, siyaset ve devlet adamı (D. 1893, Bağdat – Ö. 1958, Ankara). Numan Menemencioğlu’nun ana ve baba tara¬fından dedeleri Namık Kemal ile Âyan meclisi başkanı Menemenlizade Rıfat Bey’dir. Lozan Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığına girdi ve Viyana Büyükelçiliğinde görevlendirildi. 1933'te Dışişleri Ba­kanlığı Genel Sekreteri iken Gaziantep Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 1937'de İstanbul Milletvekili seçildi ve Dışişleri Bakanlığı danışmanı olarak asıl görevini de sür­dürdü.

Menemencioğlu'nun Dışişleri Bakanlığındaki zor ve önemli hiz­metleri İkinci Dünya Savası yıllarındaki Genel Sekreterlik döne­mine rastlar. Türkiye'yi, ne pahasına olursa olsun savaşa sok­mak isteyen güçler karşısında, Türk devletinin savaşa girmeme doğrultusunda, usta bir diplomat tutumuyla bas­kıları geçiştirmeye çalışmıştı. Menemencioğlu, İkinci Dünya Savaşı’nın son­larına doğru Paris Büyükelçiliğine atandı (1944) ve başarılı bir diplomat olarak emekliye ayrıldığı 1956 yılına kadar  bu görevini sürdürdü.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Türkiye Ansiklopedisi 2 (1974), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (15. cilt, 1986).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör