Ahmed Esad Paşa (Sakızlı)

Osmanlı Sadrazamı, Osmanlı Valisi, Devlet Adamı

Ölüm

Devlet adamı, sadrazam, vali (D. 1828, Sakız adası – Ö. 1875, İzmir). Öğretim üyesi, yazar, sanat tarihçisi, ressam, asker ve siyaset adamı Prof. Dr. Celal Esat Arseven’in babasıdır. Değişik yerlerde devlet hizmetinde bulundu ve valilik yaptı. 1863 yılında Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye (sonradan Darüşşafaka Cemiyeti)’nin kurucuları arasında yer aldı.

Ahmed Esad Paşa, 1873’te Konya valisi olduğu sırada, büyük bir kuraklık yaşayan (1290 Kıtlığı) Konya'da, Mevlevi Dergâhı postnişini (şeyh) Mahmut Sadrettin Çelebi ile birlikte aç ve çaresiz kalan halka yardım amaçlı çabaları Sultan Abdülaziz'den nişanlar almalarına vesile oluşturmuştu. 1875 yılı içerisinde kısa bir süre için İzmir (Aydın) valiliği de yaptı. Abdülaziz’in padişahlığı yıllarında: 15.2.1873-15.4.1873 / 26.4.1875-26.8.1875 tarihleri arasında ve iki dönemde olmak üzere toplam beş ay yirmi sekiz gün Sadrazamlık (Başbakan) görevinde bulundu. 

Son sadrazamlığı sırasında ekonomiyi düzeltmek için sıkı tasarruf tedbirleri almış, kendi maaşın dahil tüm yüksek maaşlarda indirim yapmış, fakat bütün bu önlemler işe yaramayınca, ikinci defa olarak Sadrazamlıktan azledilmesine sebep olmuştur. Azlinden sonra Nafıa Nâzırlığına atanmış, sonra Aydın valiliğine gönderilmiş, İzmir’de iken ölmüştür. Bilgili ve açık fikirli bir insan olarak tanınmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör