İrfan Ünver Nasrattınoğlu

Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
18 Aralık, 1937
Eğitim
Hava Astsubay Okulu
Burç
           Folklor araştırmacısı. 18 Aralık 1937, Afyonkarahisar doğumlu. Hava Astsubay Okulu (1955) mezunu. Yirmi yıl Hava Kuvvetlerinde çalıştıktan sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1976’dan itibaren çeşitli gazetelerde çalıştı. Sonraki yıllarında folklor araştırmalarında yoğunlaştı, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda çeşitli görevler üstlendi. 1981 yılından itibaren Folklor Araştırmaları Kurumunun başkanlığını yaptı.

İlk yazısı, 1954 yılında Türkeli gazetesinde (Afyonkarahisar) çıktı. Sonraki yıllarda makaleleri Türkeli, Afyon, Zafer, Mücadele (Diyarbakır), Anadolu, Güney, Orta Doğu gazeteleri ile Türk Folklor Araştırmaları, Sivas Folklor, Türk Folkloru, Erciyes, Hisar, Ilgaz, Gülpınar, Size, Güneyde Kültür, İçel Kültürü, Ses, Yeni Defne dergilerinde yayımlandı. Türkiye içinde ve dışında çok sayıda, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminerlere katılarak bildiriler sundu. Folklor araştırmalarına hizmetleri yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ödül aldı. Azerbaycan Mehmet Emin Resulzâde adına Devlet Üniversitesi tarafından ve Moldova-Komrat Devlet Üniversitesi tarafından İkiz fahri doktora beratı ve fahri profesör payesi (1999) verildi. Yine çeşitli ülkelerde akademi üyelikleri vardır. Hakkında üniversitelerde tezler hazırlandı. Türk Basın Konseyi, Azerbaycan Yazarlar Birliği, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, İLESAM, Moldova Yazarlar Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok derneğin üyesidir.

“Folklor araştırmacısı, yazar İrfan Ünver Nasrattınoğlu faydalı hizmetler veriyor. Geçen yıl “Çağdaş Kuzey Azerbaycan Şiiri” antolojisini yayınlamıştı. Bu defa elimizde, İrfan Ünver’in derlediği “Çağdaş Uygur Şiiri Antolojisi” var. Türkiye dışındaki Türk edebiyatının Türkiye’de tanınması, yayılması, Türk edebiyatının, dışardaki kardeşlerimize tanıtılması yönünde yıllar yılı yazdık, ısrarla durduk. Görüşlerimiz zaman zaman hafife alındı. Bakışlar büyük yerlerdeydi.” (Tahir Kutsi Makal)

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme-Derleme):

Afyonkarahisarlı Şâirler Yazarlar Hattatlar (1971), Afyonkarahisar Şiirleri Antolojisi (1972), Afyonkarahisar Efsaneleri (1973), Anamın Afyonkarahisar Yemekleri (1974), Afyankarahisar’da Evlenme Töreleri (1974), Bütün Yönleriyle Afyonkarahisar (1975), Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar I (1976), Gürünlü Âşık Gülhani (1976), Samsunlu Âşık Kemali Bülbül (1976), Âşıkların Diliyle Atatürk (1976), Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar II (1977), Ali Çetinkaya (1977), Fahriye Tufan Hikâyesi (Güngör Özmen’le, 1977), H. Cahit Öztelli Kaynakçası (Nail Tan’la, 1979), Kardeş Libya-Gezi Notları (1980), Âşık Veysel (1981), Destan Atatürk (Ayhan İnal’la, 1981), Afyonkarahisarlı Şâir Çizmecioğlu Vehbi (1981), Makedonya ve Struga ‘81 / Gezi Notları (1981), Kooperatifçi Atatürk (1981), Yunus Emre Şiirleri Antolojisi (1981), Macar Müzikolog Bela Bartok (1981), Azerbaycan Cumhuriyeti Gezi Notları (1982), Volgograd Dün-Bugün, Gezi Notları (1983), Urumçi’den Pekin’e / Çin Gezi Notları (1983), Kapı Komşumuz Bulgaristan / Gezi Notları (1983), Âşık Veysel’e Deyişler (H. İvgin’le, 1983), Çağdaş Kuzey Azerbaycan Şiiri Antolojisi (1984), Karınca Dergisi Bibliyografyası (N. Tan ve H. İvgin’le, 1984), Çağdaş Uygur Şiiri Antolojisi (1985), Dost Romanya / Gezi Notları (1985), Afyonkarahisar Ağzı (Mehmet Ünver’le, 1986), Posoflu Âşık Zülâli (1987), Dünkü-Bugünkü Polonya / Gezi Notları (1987), Azerbaycanlı Şâir Refik Zekâ Handan (1987), Azerbaycanlı Şâir Nebi Hazri (1988), Barışçı Başkan Ceauşescu (1988), Çağdaş Özbekistan Şiiri Antolojisi (1988), Kazakistan Çağdaş Uygur Şiir Antolojisi (Şekür Turan’la, 1989), Ölümünün 100. Yıldönümü Nedeniyle Şâir Eminescu (1989), Görkemli Türkmen Ozanı Mahdumkulu (1990), Makedonyalı Şair Trajan Petrovski ve Şiirleri (Nusret Dişo ile, 1990), Mevlâna’nın Torunu Sultan Divanî ve Afyonkarahisar Mevlevî Dergâhı (1990), Yunus Emre Şiirleri Güldeste (Tahir Kutsi ile, 1991), Sevelim-Sevilelim / Yunus Emre Şiirleri Güldestesi (Güven Tanyeri ile, 1991), Çağdaş Moldovya Şiiri Antolojisi (1992), Çağdaş Gagauz Şiiri Antolojisi (1992), Doğumunun 110. Yıldönümü Dolayısiyle Âşıklardan Yüce Atatürk’e Deyişler / Güldeste (1992), Görkemli Türkmen Ozanı Kemine (1993), Atatürk İçin Türkiye Dışında Yazılan Şiirler / Güldeste (1994), Görkemli Türkmen Ozanı Zelili (1995), Karakaipak Halk Ozanı Berdak (1995), Nasreddin Hoca’nın Dünyası (1996), 75 Yılda Yöneticilerimiz (M. Sarlık ile, 1998), Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yıldönümünde Türk Kooperatifçilik Kurumu (Nail Tan ve İsa Kayacan’la, 1998), Polonya Tatarları ve Müslümanları Tarihi Kültürü ve Gelenekleri (Dr. Marzena Godzinska ile, 1999), Görkemli Türkmen Ozanı Nazar Seydi (2000), Doğumunun 150. Yıldönümünde Mihai Eminescu (2000), Bulgaristan Türk Folkloru (Metin Turan’la, 2001), Lehistan’dan Bugünkü Polonya’ya (Kollektif, 2001), Afyonkarahisar Folklor-Edebiyat-Tarih Araştırmaları (2003), Afyonkarahisarlı Çağdaş Halk Ozanları (2005), Adım Adım Balkanlar (2005), İşte Hayatım (2017).

KAYNAKÇA: İlhan Geçer (Çağrı, sayı: 98, Şubat 1972), Vehbi Cem Aşkun (Kemalist Ülkü, sayı: 45, Temmuz 1972), Yahya Akengin (Hisar, Şubat 1974), Özdemir Çelik / Şairler ve Yazarlar (1982), TDE Ansiklopedisi (1986), Ferhat Koç (Millî Gazete, 28.3.1989), Kim Kimdir Ansiklopedisi (1992), Prof. Dr. Şükrü Elçin (Türk Kültürü, sayı: 369, Ocak 1994), Nezih Demirtepe (Tarla, Şubat 1996), İsmail Ali Sarar / Cumhuriyet Dönemi Şiirimiz Üzerine Konuşmalar / 1923 - 1997 (1997), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013), TBE Ansiklopedisi (2001), İsa Kayacan (24 Saat, 23.2.2003).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör