İrfan Paşa

Devlet Adamı, Şair

Doğum
00 Şubat, 1815
Ölüm
24 Kasım, 1888
-
Burç
Diğer İsimler
Mehmed Hayreddin İrfan (asıl adı)

Devlet adamı ve şair (D. Şubat 1815, İstanbul - Ö. 24 Kasım 1888). Asıl adı Mehmed Hayreddin İrfan’dır. 1826’da Defterdar Mektupçusu Odasında, daha sonra Mısır kethüdası Necib Efendi (Paşa) ile Edirne ve Vidin Valisi Ağa Hüseyin Paşanın yanında kâtiplik (1834) yaptı. Darphane Defterdarı Ali Rızâ Efendi’ye mühürdar (1835), Mansûre Defterdarlığı Mektûbî Kalemine memur (1836) oldu. Maliye Nezâretinin çeşitli kademelerinde görev aldı. İlk maliye müsteşarlığı görevini (1858) yürüttü. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye (1861) ve Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye (1868) üyesi, vezir rütbesiyle Edirne valisi (1871), Şûrâ-yı Devlet reis vekili, Me’mûrîn Muhâkemât Dairesi reisi ve Mahkeme-i Temyîz reisi oldu. 1886’da emekliye ayrıldı. Vefat edince Haydarpaşa’da Ayrılık Çeşmesi Mezarlığına defnedildi. Şiir ve yazılarından oluşan Mecmûa-i İrfan Paşa (1870-71) adlı bir kitabı vardır.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 2, 1930-42, s. 705- 707), Vasfi Mahir Kocatürk / Büyük Türk Edebiyatı Tarihi (1964, s. 603), Fevziye Abdullah Tansel / Nâmık Kemal’in Mektupları (c. 1, 1967, s. 353), Ömer Faruk Akün / Namık Kemal’in Mektupları (1972), M. Kaya Bilgegil / Harabât Karşısında Namık Kemal (1972), Nihad Sami Banarlı / Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (c. 2, 1979, s. 896, 909), Kâzım Yetiş / Nâmık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları (1989, s. 205-219), Nurettin Albayrak / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 22, 2000, s. 444).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör