Mimar Hayreddin

Mimar

Ölüm
-
-

Mimar. 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında yaşadığı bilinmektedir. Yaşamı ile ilgili kesin bilgi olamamakla birlikte II. Bayezid döneminde mimarbaşı olduğu sanılır. II.Bayezid devri mimarlarındandır. Kaynaklarda baba adının Mimar Murad olduğu kaydedilmektedir. Ayvansarâyî'nin XVIII. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı Hadîkatü'l-Cevâmi'de yer alan bilgilere ve Mimar Sinan'ın yaptığı eserlere dair bilgi veren Tezkiretü'l-Bünyân'ın önsözünde belirtildiğine göre Beyazıt Camii’nin mimarı Mimar Kemaleddin’dir.

Mimar Hayreddin sütun yükseklikleri, kalınlıkları ve aralıkları arasında bulunması gereken oranlan kurallara bağlayarak bir yapının bütünüyle tek tek öğeleri arasında ilişki ve oranlara getirdiği uyum ve denge ile Osmanlı mimarlığında Klasik Dönem üslubunun öncüsü oldu. Mimar Sinan'ın da ustası olduğu bilinmektedir. Beyazıt Camii ve Külliyesi 906-911 (1500-1505) yılları arasında inşa edilmekle beraber 1509'da İstanbul tarihinin en şiddetli depremlerinden biri olmuş ve pek çok bina yıkılmıştır. Bunlardan bir kısmının yeniden yapılması görevi de Mimar Hayreddin'e verilmiştir.

Mimar hayreddin, aynı zamanda ünlü Mostar Köprüsünün de mimarıdır. Mostar Köprüsü, (Boşnakça: Stari Most) Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin Mostar şehrinden geçen, Neretva Nehri üzerinde Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilmiş ve Mimar Hayreddin bu köprü için 456 kalıp taş kullanmıştır. Ünlü Köprü, çevresindeki kente adını da vermiş ve Mostar, Hersek bölgesinin ana kenti olmuştur.

Mimar Hayreddin, 1508 yılında Bursada II. Bayezid tarafından yaptırılan Pirinç Han’ının daimî meremmetçiliğine tayin edilmişti.. Dîvanyolu'unda bugün yenilenmiş bir halde hâlâ duran mescidi için hücreler, dükkânlar, evler vakfetmiştir. Bu mescidde vazife görecek olan imam, müezzin ve cüzhanlara gündelikler ve Regâib ve Berat gecelerinde yemek verilmesi için tayinler yapılmıştır. Bu vakfiyede ismi Üstad Mimar Hacı Hayreddin olarak kaydedilmiş ve mescidinden dolayı mahalle günümüze kadar onun ismiyle anılır olmuştur.

Mimar Hayreddin Camii, Divanyolu caddesi genişletildiğinde bir daha yıkılarak bu şekliyle 1316'da (1898-99) II. Abdülhamid tarafından yeniden yaptırılmıştır. Zamanla meydana gelen bu değişiklikler içinde Mimar Hayreddin'in kabri de kaybolmuştur. Parmakkapı'da sadrâzam Sinan Paşa türbesine yakın bir mevkîde Hayreddin'in kendi ismini taşıyan bir küçük camii daha vardır. İstanbul'da, Divanyolu'ndaki Sinanpaşa Türbesi'nin karşısında bulunan Mimar Hayreddin Mescidi'nin yanında gö­mülüdür.

KAYNAKÇA: Ahmed Refik / Türk Mimarları, (1937, s. 4), Ahmed Süheyl [Ünver] / "Mimar Kemaleddin mi? Mimar Hayreddin mi?" (Akşam, 8 Şubat 1938),  Rıfkı Melûl Meriç / "Beyazıd Câmii Mimarı, II. Sultan Bâyezid Devri Mimarları ile Bazı Binaları, Beyazıd Câmii ile Alâkalı Hususlar, Sanatkârlar ve Eserleri" (İlahiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi, II, 1957, s. 27-28), Tahsin Öz / İstanbul Camileri (I, s. 105, 1962), Büyük Larousse (c. 9, s. 5136, 1986), İhsan Erzi / Camilerimiz Ansiklopedisi (1987, s. 11, 49), Ana Britanica (c. 10, s. 503, 1987), TDV İslam Ansiklopedidi (c. 17. s. 55-56, 1998), İhsan Işık / Ünlü Sanatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 5, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör