Nilgün Çelebi

Sosyolog

Doğum
13 Eylül, 1950
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Burç

Toplumbilimci. 13 Eylül 1950, Konya doğumlu. Konya Atatürk Kız Lisesi (1968), ABD Wahpeton High School North (1969), Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (lisans ve yüksek lisans, 1975) mezunu. Aynı yıl HÜ Sosyoloji ve İdare Bölümü ve TODAİE Kamu Yönetimi bölümlerinde uzmanlık programlarını tamamladı. Doktorasını 1980 yılında HÜ Sosyoloji Bölümünde bitirdi. 1982’de Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent oldu. 1983’te Sussex Üniversitesinde bir yıl post-doktora çalışması yaptı. 1987 yılında Selçuk Üniversitesinde genel sosyoloji ve metodoloji doçenti oldu. 1993’te Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde profesör unvanını aldı.

Çalışma hayatına 1973’te Köy İşleri Bakanlığı Organizasyon Metot Daire Başkanlığında uzman olarak başladı. 1976’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisine geçti. 1977’de Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne asistan olarak atandı. 1983 yılına kadar burada asistan, yardımcı doçent, Uygulamalı Sosyoloji Bölümü başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1985-90 arasında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent, doçent, bölüm başkanı olarak çalıştı. 1990 yılından itibaren görev yaptığı Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümünde doçent, profesör, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD Başkanı, 1993-96 ve 1997-2000 arasında bölüm başkanı, fakülte yönetim kurulu üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2003’ten itibaren bir yıl süre ile göreve başladığı Muğla Üniversitesinde, Sosyoloji Bölümü öğretim üyeliği ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. International Sociological Association, Logic and Methodology Research Committee, Social Theory Research Committee üyesidir.

Makalelerini 1981 yılından itibaren çok sayıda yabancı derginin yanı sıra; yurtiçinde EÜ Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Doğa ve Bilim, SÜ Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, CÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türk Yurdu, Türk Dili, Millî Kültür, İÜ Sosyoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi DTCF Araştırma Dergisi, Türk Sosyoloji Dergisi vd. dergiler ile ortak kitaplarda yayımladı. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi ve Aile Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılarak tebliğler sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Aydın ’da Küçük Sanayilerin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi (1983), Kadınlarımızın Cinsiyet Rolü Tutumları (1990), Bilgi ve Yöntem (1993), Bağımsız İşyeri Sahibi Kadınların Aile ve İş İlişkileri (1993), Sosyal Bilimlerde Yöntem (1996), Turizm Sektöründeki Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler (1997), Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları (2001).

ÇEVİRİ: Sosyoloji Nedir? (Joseph Fichter’den, 1990), İşlevselcilik (Mark Abrahamson’dan, 1990), Bilim Olarak Sosyal Teori (Russel Keat ve John Urry’den, 1994).

DERLEME: Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye’deki Etkileri (M. Tezcan ile, 1993).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör