İlhan Genç

Edebiyat Tarihçisi

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat tarihçisi. 1956, Gölyaka / Düzce doğumlu. İlköğrenimini Gölyaka’da, ortaöğrenimini Düzce’de tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (1976) mezunu. Aynı yerde yüksek lisans (1982) ve doktora (1987) çalışmalarını tamamladı. Doktora tezi: “Esrar Dede, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, İnceleme-Metin.” (1987). Bir süre Ankara’nın Polatlı ilçesinde edebiyat öğretmenliği ve idarecilik (1976-85), Polatlı ilçe Milli eğitim şube müdürlüğü (1985-87) yaptıktan sonra üniversiteye geçti. 1992’den itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde Türkçe Öğretimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim dalı Başkanlığı görevlerinde bulunarak çalışmalarını sürdürdü. Aynı yerde doçentliğe (2000) ve profesörlüğe yükseldi (2006).

Dil ve edebiyat konularında düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere katılarak tebliğler sundu. Makalelerini 1998’den itibaren sempozyum bildiri kitapları ile Yedi İklim, EÜ Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Harman dergilerinde yayımladı.  Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde madde yazımına katıldı.  Leyla ile Mecnunun İki Şairi: Fuzuli ve Sezai Karakoç adlı çalışmasıyla 2005’te Türkiye Yazarlar Birliğinin Edebi Tenkid dalında Yılın Yazarı ödülünü aldı.

ESERLERİ:

Hoca Neş’et, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divân’ ının Tenkidli Metni (2 cilt, 1998), Esrar Dede Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviye (2000), Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi (2005), Leyla ile Mecnun’un iki Şairi: Fuzuli ve Sezai Karakoç (2005), Edebiyat Bilimi, Kuramlar, Akımlar, Yöntemler (2005).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör