Dursun Yıldırım

Edebiyat Tarihçisi

Doğum
15 Nisan, 1946
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

        Edebiyat tarihçisi. 15 Nisan 1946, Kayabaşı (Hurmalık) köyü / Kalkandere (Karadere) / Rize doğumlu. İstanbul Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulundan sonra Kabataş Erkek Lisesini bitirdi (1963). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden “Hamdullah Hamdî’nin Mevlîdi” adlı lisans teziyle (1968) mezun oldu. Aynı bölümde doktora tezi çalışmasına başladı. Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi)’de Prof. Dr. Şükrü Elçin yönetiminde ve Türk Halk Bilimi alanındaki “Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar” adlı tezle 1974 yılında tamamladı. Aynı yıl, çalıştığı bölüme öğretim görevlisi olarak atandı.

Hacettepe Üniversitesinin bursu ile 1975 yılında gittiği ABD’de University of Washington’da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Buradaki çalışmalarını Türk kültürü, tarihi, tarihî coğrafyası, arkeolojisi, etnografyası ve Türk lehçeleri üzerinde yoğunlaştırarak, Türk destan metinleriyle yakından ilgilendi. Bu süre içerisinde Rusça derslerini izledi, Summer School Institute’de ders verdi, seminerlerde bildiriler sundu ve konferanslar verdi.

1979’da dönerek Hacettepe Üniversitesindeki görevine devam etti ve “Manas Destanı ve Köketay Hannıng Ertegüsi” adlı tezi ile doçentliğe (1980) yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çağdaş Kültür Eserleri Danışma Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığına seçildi. 1982’de Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen I. Millî Kültür Şurasına bir bildiri ile katıldı.   Birinci ve İkinci Türk Kurultayı (Antalya 1993 ve İzmir 1994) Düzenleme Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Dursun Yıldırım, çalışmalarını 1996 yılından itibaren başkanı olduğu HÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde sürdürdü. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü muhabir üyesidir ve Türk Dil Kurumu üyesidir. 

Makaleleri İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Millî Folklor, Türk Folklor Araştırmaları, Millî Kültür Dergisi, Millî Folklor, HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Yurdu, Kök Dergisi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Türk Kültürü Dergisi, Erdem AKM Dergisi dergileri ile Şükrü Elçin Armağanı (1983), Prof. Dr. Umay Günay Armağanı (1996), Hacı Bektaş Veli Armağanı (1997) armağan kitaplarında yayımlandı. Ayrıca Türk Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar (1976), Sazımın Sözü -İnceleme-Metin-Sözlük (1980), Karabağ Dosyası (C. Özönder ile birlikte, 1990), Türk Bitiği, Araştırma/İnceleme Yazıları (1998), Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları (1999), Dedem Korkut’un Dilinden: Sazımın Sözü I, II (2002), Dedem Korkut’un Dilinden: Kardaş Andı I, II (2002), Haydar Babaya Selam (2002).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör