Namık Ekrem

Yazar, Şair

Doğum
Eğitim
Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu), İstanbul Mühendishane Mektebi (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Diğer İsimler
Âyanzade Namık Ekrem

Şair ve yazar (D. 1878, Birecik / Şanlıurfa - Ö. 1917, Kerkük). Birecik Rüştiyesi (ortaokul), Halep İdadisi (lise), İstanbul Mühendishane Mektebi ve Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) mezunu. Makriköy, Mercan vd. liselerde matematik öğretmeni olarak çalıştı. Erzurum, Van, Bitlis çevresinde maarif müfettişi olarak görev yaptı. Kerkük Sultanisi (Lisesi) Müdürü iken tifodan öldü.

İstanbul’da yayımlanan Avam gazetesinin bir dönem başyazarlığını yaptı. Arapça ve Farsça biliyordu, hatipliği ile de tanınmıştı. Şiirlerinde Fuzuli, Namık Kemal, Abdülhak Hâmit, Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisi dikkat çekici bulunmuştur.

ESERLERİ:

Dibace-i Aşkımdan (1903), Bahar-ı Edep (1905), Zevhir-i Pejmürde (1905), Japonlar (1906), Nasayih (1906), Fevaid (1906), Marifet (1907), İnkılap (1908), On Temmuz Hatırası (1909), Zafer-i Hürriyet (1909), Makalat-ı Güzide (1909), Mebahis-i Müfide (1909), Maskat-ı Re’sim yahut Birecik (1909), Hicran (1910), Layiha: Devr-i İstibdadda Atese-i Şahaneye (1910), Maarif (1910), Anadolu’da Bir Cevelan (1911), Şi’ri Hakikat (1914), Ah Vatan, Nuhbe-i Kavaid, Faideli Türkçe Sarf.

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. VI, 1976-98), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör