Naimzade Hacı Ahmed-i Nazif Efendi

İslam Bilgini, Şair

Doğum
-
Ölüm
-

Şair, İslam bilgini (D.1859 (Hicri 1274) – Ö. Ağustos 1931). Saltan Alâaddin Camii Şerifinin imam ve hatipliğini yapmıştır. Ba­sılmış ve basılmamış birçok eser veren saygıdeğer bir din adamı idi. Şair ola­rak da manzum eserleri ile de ün yapmıştı. Dumlupınar Zaferi dolayısıyla yazdığı manzum kaside için TBMM tarafından 16.10.1338 gün ve 1786- 4848 sayılı yazı ile Türk ordusunun zaferini gayet güzel bir şekilde dile getirmesinden dolayı teşekkürname ile ödüllendirildi.

BASILMIŞ ESERLERİ:

Hayrul Embai fi Muaşerel Enbiya (Kur'an’da geçen Peygamberler hakkında. İstanbul Matbaa-i Amire, 1335), Selavatün Nariye (Ünlü Selavat-i Şerife’den sözeder. İs­tanbul Matbaai Amire, 1337), Besmeletül Risale / Neticetül Akbal Emmetül Fil Mescülül (İstanbul Mat­baai Askeriye, 1341).

KAYNAK: Yaşar Şener / Beypazarı Tarihte ve Bugün (1970), Hüseyin Yurdabak / Beypazarı Şairleri (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör