Halil Gönenç

Araştırmacı Yazar, İslam Bilgini

Doğum
Diğer İsimler
Halil Günenç

İslâm bilgini, müftü. Medyada asıl adıyla  Halil Günenç olarak da geçmektedir. 1930, Savur / Mardin doğumlu. “Türkiye’nin Müftüsü” lakabıyla tanınmaktadır. Şair ve yazar Edip Gönenç’in babasıdır.

Özel medrese öğrenimi ile yetişti. On iki yaşlarında Suriye’ye giderek sekiz dokuz yıl kadar M. Latif Amudi’den, Türkiye’de her ikisinin de ismi Abdülvehhab olan hoca efendilerden ve Nurşin’den Şeyh Maşuk Efendi’den ders aldı. Öğrenimi sırasında Sarf, Nahiv, Mantık, Münazara, Belâğât, Kelâm, Fıkıh Usulü ve Fıkıh, Tefsir Usulü ve Tefsir, Hadis Usulü ve Hadis okudu.

Halfeti, Kızıltepe (1959-66), Urfa (1966-76) müftülükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde Fıkıh ve Tefsir hocalığı yaptı. Makalelerini çeşitli gazete ve dergilerde yayımladı. Türkçe ve Arapça eserleriyle dünya çapında tanınmış âlimlerimizdendir. 1992’de Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kendisine fahrî doktorluk payesi verildi.

 

ESERLERİ:

 

Büyük Şafiî İlmihal, Günümüz Meselelerine Fetvalar (2 cilt,), Tenvir-ül Kulûb (Arapça), er-Resul (Arapça), er-Risaletü’l-Ahmediyye (Arapça) el-Mucizatü’l-Kur-’aniyye (Arapça), Reidü’ş-Şebal (Arapça), Nesefi Tefsiri Haşiyesi (Arapça), Erbain-i Neveviye Şerhi, İslâmın Sesi, Şafiî Cep İlmihali.

 

Hakkında Kitap:

 

Nezir Demircan / Halil Günenç Hoca; Hayat ve Hatıratı (2019).

 

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Nezir Demircan / Halil Günenç Hoca; Hayat ve Hatıratı (2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör