Kuyucaklızâde

İslam Bilgini, Şair

Doğum
-
Ölüm
Burç
Diğer İsimler
Atıf Mehmed Bey

İslâm bilgini, şair (D. ?, Kuyucak / Aydın - Ö. 1903, İstanbul). Mısır Mollası Kuyucaklızâde Abdurrahman Nâfi Efendi’nin oğlu. İstanbul’da öğrenimini tamamladıktan sonra Mısırlı bilginlerden müfessir Şeyh İbrahim es-Sak’â’dan tefsir ve hadis okudu. İstanbul okullarında ders verdi. Evkâf-ı Hümâyun Meclisi idare başkanlığı yaptı. Genç denebilecek bir yaşta öldü. Kabri Süleymaniye Camii avlusundadır. Bursalı Mehmed Tahir’e göre “Garbın ilerleyişinden haberdar gayet zeki bir zat”tır.

ESERLERİ:

Mecelle Şerhi, el-İmdâd bi Ma’rifeti Uluvvi’l-İsnâd.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör