Kılıç Ali

Asker, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
-
Ölüm
Eğitim
Küçük Zabit Mektebi
Diğer İsimler
Emrullahzade Asaf (asıl adı)

Asker, siyaset ve devlet adamı (D. 1888 – Ö. 1971, İstanbul). Asıl adı Emrullahzade Asaf. Yazar Altemur Kılıç’ın babasıdır. Küçük Zabit Mektebini bitirerek orduya katıldı. Balkan Savaşı’nda, Çanakkale muharebelerinde teğmen ve üsteğmen olarak görev yaptı. Çanakkale’de yaralandı. Teşkilat-ı Mahsusa’da hizmet etti. 1917 yılında Azerbaycan’a giren İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa’nın başyaverliğini (emir subaylığını) yaptı.

Mütarekeden sonra (1919’da), iki subay arkadaşı ile birlikte Orta Asya’da bulunan Enver Paşa birliklerine katılmak üzere arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı. Ancak, o sırada Ege Bölgesinde bulunan Celal (Bayar) Bey’in önerisi üzerine Sivas’ta bulunan Mustafa Kemal Paşa’ya iltihak ettiler. Başlangıçta, Enver Paşa’ya güvensizliği nedeniyle Mustafa Kemal üç subayı da kuşku ile karşıladı. Ancak emir subayı olan Muzaffer Kılıç’ın kardeş çocuğu olduğunu öğrenince, Kılıç Ali ve arkadaşlarının davaya sadık olacakları kanaatine vardı. Kılıç Ali’yi ve arkadaşlarını Antep ve Maraş taraflarında Kuvayi Milliye’yi teşkilatlandırmaya memur etti. Ona, İstanbul’daki doğum yeri olan Kılıçali Mahallesine izafeten Kılıçali adını verdi. O tarihten itibaren Kılıçali olarak tanındı. Soyadı kanunu çıkınca gene Atatürk tarafından kendisine Kılıç soyadı verildi.

 Kılıçali, Zahire tüccarı Emrullah namı ile gizlice gittiği Antep ve Maraş yöresinde, direnişin Fransızlarla Ermenilere karşı örgütlenmesine ve mücadelesine büyük hizmetleri geçtiğinden, Ayıntap Kahramanı olarak şöhret yaptı. Yozgat ve Düzce isyanlarını bastırmak üzere Çerkez Ethem’e karşı mücadele etti. 1920 yılında Birinci TBMM’ne Ayıntap (Gaziantep) Milletvekili olarak seçildi. Bu sırada Ankara İstiklal Mahkemelerinde ünlü ‘Üç Aliler’den biri olarak görev yaptı.

Kılıçalı, Atatürk’ün ölümüne ve son nefesine kadar, en sadık arkadaşı olarak, yanında bulundu. Onun ölümünden sonra İsmet İnönü tarafından TBMM’ye yeniden seçtirilmedi ve aktif siyasetten uzaklaştırıldı. 1961 yılında kurucularından olduğu Yeni Türkiye Partisinden aday oldu ise de seçilemedi. İlk eşi Hümeyra Hanım’dan dört oğlu vardı. Bir süre ünlü seramik sanatçısı Füreya ile evli kaldı. Son eşi, Seria Kılıç’tı.

ESERLERİ:

Kılıç Ali Anlatıyor, Atatürk’ün Hususiyetleri, Atatürk’ün Son Günleri, İstiklal Mahkemeleri Hatıraları (1955).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör