Mehmed Ragıb

Müderris, Şair

Ölüm
-
-

19. Yüzyıl müderris ve şairlerden. Koca Ragıb Paşa'nın sadareti zamanında Diyarbekir'de doğduğundan, onun adıyla Mehmed Ragıb ismini almıştır. Müderris H. Ragıb (1786- 1884) ile sadece isim benzerliği vardır, benzer isim taşımaları ve ikisi de müderris olmalarına karşılık farklı kişilerdir. (Bkz. "Müderris Hacı Ragıb"). Mehmed Ragıb Efendi, tahsilini memleketinde görerek müderris payesini aldı. 1812 yılında İstanbul'a giderek Şeyhülislâm Dürrîzâde Abdullah Efendi'ye sunduğu kasidelerle iltifatlar gördü. Altı yıl orada kaldıktan sonra 1818 yılında Diyarbakır'a dön­dü. Birkaç yıl sonra yine başka yerlere giderek Nâibliklerde bulundu ve bu vazifede iken 1824 yılında öldü. Yazısı güzel ve şiirleri dağınıktır. Bir dîvân halinde toplanmayan şiirlerinden Alî Emîrî'nin neş­rettiklerinin çoğu, vezirleri öven kasidelere aittir. Şiirlerinin bir bölümü merhum Şevket Beysanoğlu'nun özel kütüphanesindeki yazma mecmualardadır.

KAYNAK: Tşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 264-268), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör