Abdullah Faik Efendi (Çopuroğlu)

Müderris, Müftü, Milletvekili, Din Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
17 Temmuz, 1949
Eğitim
Medrese mezunu
Diğer İsimler
Abdullah Çopuroğlu

Müderris, din adamı, müftü, milletvekili (D. 1857 [1273],  Aşağı Yirikler Köyü / Karaisalı / Adana - Ö. 17 Temmuz 1949). Hoca İbrahim Efendi’nin oğludur, anne adı Zeynep'tir. İlk ve orta öğrenimini Karaisalı Rüş­tiyesinde tamamladıktan sonra Kayseri’de Medrese eğitim ve öğrenimi görerek Müderrislik icazeti aldı. Karaisalı’da Mahkeme Üyeliği ve Naib Vekilliği yaptıktan sonra 13 Eylül 1908’de Karaisalı Müftülüğüne atandı. Bu görevde iken boşalan bir Milletvekilliği için 16 Kasım 1910’da yapılan seçimde Osmanlı Mebusan Meclisinin 1 inci Dönemine Adana Milletveki­li seçildi.

Mebusan Meclisinin feshi üzerine Ocak 1912’de Meclisten ayrıldı. II. Dönemde 28 Nisan 1912’de tekrar seçilerek yasama görevini dönem sonuna kadar sürdürdü. Milletvekilliği sona erince memleketine döndü.

I. Dünya Savaşı sonundaki Mondros Mütarekesi ile yöre düşman işgaline uğrayın­ca Milli Mücadeleye katılarak kurulan Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetinin Baş­kanlığına seçildi. TBMM’nin I. Dönemi için yapılan seçimde Adana Milletvekili olarak 9 Mayıs 1920’de Meclise katıldı. Mecliste Şer’iye ve Ev­kaf Komisyonunda çalıştı, görevinin sona erdiği 16 Nisan 1923’te Kara­isalı’ya döndü. 17 Temmuz 1939’da vefat etti. Evli olup sekiz çocuk babası idi. Arapça biliyordu.

KAYNAKÇA: Anadolu Yayıncılık / Yurt Ansiklopedisi (1. cilt, 1974), TBMM Albümü 1920-2010 (1. cilt, 2010).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör