Ahmed Cemaleddin Çelebi Efendi

Müderris

Doğum
Ölüm
20 Ocak, 1920
Eğitim
Hacıbektaş Medresesi

Müderris (akademisyen), siyasetçi, milletvekili (D.1864, Hacıbektaş / Nevşehir – Ö. 20 Ocak 1920, Hacı­bektaş). Hacıbek­taş Veli Şeyhi Feyzullah Çele­binin oğludur. Babasının ölümü üzerine 1876'da yerine geçerek Çelebi unvanını aldı. Hacıbektaş Medresesin­de din bilgilerinin yanında Arapça ve Farsça öğrendi. İcazet alarak bu Med­resede yedi yıl Müderrislik yaptı. Bi­rinci Dünya Savaşı'nda kurduğu milis kuvvetleriyle Doğu Cephesinde Rus­larla savaştı. Millî Mücadelede Musta­fa Kemal Paşa’nın yanında yer aldı. TBMM'nin I. Döneminde Kırşehir'den milletvekili seçildi. Ancak hastalığını ileri sürerek Meclise katılamayacağını, 25 Nisan 1920'de Başkanlık Divanı seçiminde İkinci Başkanvekilliğine seçildiğinde de hastalığı sebebiyle görev yapamayacağını ve izinli sayılmasını istedi. İs­teği Genel Kurulca da uygun görüle­rek verilen izin üç defa uzatıldı. 20 Ocak 1923'te Hacıbektaş'da öldü. Evli olup beş çocuk babası idi.

KAYNAK: Kemal Öztürk / İlk Meclis – Belgesel (1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör