Asker, kaptan-ı derya (donanma komutanı), vezir (bakan), vali, şair, müderris (D. 1765, ? – Ö. 1811, ?). Döneminin tanınmış donanma komutanı, vezir ve şairlerindendir. Kırım Kadısı Feyzullah Beyin oğlu olup gençliğinde babası ile İstanbul’a gelmiş, medreselerde okumuş, Müderris olduktan sonra Ordu Kadısı (askeri hakim) görevi ile Mısır’a gönderilmiştir. Oradan döndükten sonra Kumbarahane ve Mühendishane Nazırı oldu. Eskiden Mühendishanenin müdürlerine Başhoca denilmesi Nazır Abdullah Ramiz Paşa ile başlamıştır. Ondan sonra Başmuhasebeciliğe getirildi. Alemdar Mustafa Paşa’nın önerisiyle Vezir rütbesi alarak Silistre Valisi oldu. Alemdar Mustafa Paşa’nın Sadrazamlığında Kapdan-ı Deryalığa (donanma komutanlığı) getirildi. Alemdar Mustafa Paşa yeniçeri isyanı ile Babıali’de basılarak öldürülünce Abdullah Ramiz Paşa Yeniçerileri yola getirmek üzere donanmayı Galata önüne getirerek Paşakapısı ve Ağakapısı taraflarını topa tutmuştu.

Ancak, bir kaç gün sonra ihtilalin başarıya ulaşması üzerine Kadı Abdurrahman Paşa ve Morali Ali Efendi ile birlikte Marmara’ya açılarak Yeşilköy sahiline çıkmış, bir kaç gün Çatalca’da Selim Giray’ın çiftliğinde gizlenmiş, oradan da Rusçuk’ta Alemdar’ın Kethudası Ahmet Efendi’nin yanına sığınmıştı. İki yıl kadar sonra Babıali, hakkındaki idam kararını kaldırdığını bildirerek af müjdesini kendisine bildirince, bu hileye aldanan Abdullah Ramiz Paşa, İstanbul'a dönerken Sadrazam Hurşit Paşa’nın Yergöğü civarında kurduğu pusuda öldürüldü. Küçük bir şiir divançesi basılmıştır. Manzumeleri hayli düzgün ve orta derecede bir divan şairinin eserleri ayarındadır.

Oğlu İzzet Bey’in Harita-i Kapudanan-ı Derya adlı bir eseri vardır.  220 sayfalık bu eserde bütün tüm Osmanlı donanma komutanlarının özet biyografileri yer almış, bu küçük eserde İzzet Bey, babasına 90 sayfa ayırmıştır.

 

HAKKINDA: İbrahim Alâettin GÖVSA / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946)

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör