Sinan Paşa

Müderris, Bilgin, Divan Şairi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Medrese
Diğer İsimler
Yusuf Sina-neddin

 Divan şairi, bilgin, müderris (D. 1440, Edirne - Ö. 1486, İstanbul). Asıl adı Yusuf Sina-neddin olup, İstanbul’un ilk kadısı, dönemin ünlü bilginlerinden ve şair Hızır Bey’in oğludur. Babasından aldığı özel derslerle yetişerek Edirne Darü’l-Hadis (Hadis evi)’e müderris (hoca) oldu. Vezir rütbesi verilerek İstanbul Sahn-ı Seman Medresesi müderrisliği ve Fatih’in musahipliğine getirildi. Bir ara bilinmeyen bir nedenle padişahın gazabına uğrayıp görevinden alınarak hapsedildi. “Bu olay ulemanın tepkisine yol açtı. Sinan Paşa serbest bırakılmazsa bütün kitaplarını yakacaklarını, Osmanlı ülkesini terkedeceklerini padişaha bildirdiler.” (Atila Özkırımlı).

Bunun üzerine serbest bırakılan Sinan Paşa, Sivrihisar’a kadı ve müderris olarak gönderildi. II. Bayezid’in padişahlığı döneminde yeniden Edirne Darü’l-Hadis müderrisliğine getirildi (1481). Çok sayıda öğrenci yetiştiren değerli bir alim olan Sinan Paşa, ağdalı dili, söz sanatlarına titizlik gösteren, süslü şiir ve nesirleriyle divan edebiyatında bu yolda yürüyenlerin öncüsü oldu. En ünlü eseri, tasavvufî bir eser olan Tazarrunâme (Allah’a Yakarış)’dir.

BAŞLICA ESERLERİ:

Tazarrunâme (1887, A. Metrol Tulum tar., 1971), Nasihatname (tıpkı basımı Maarifname adıyla, İsmail Hakkı Ertaylan tar., 1961), Tezkiretü’l-Evliya (otuz civarında ünlü tasavvuf büyüğünün menkıbesi).

Ayrıca astronomi, matematik, geometri ve felsefe konularında eserleri vardır.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör