Mehmet Faik

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
Burç

İslâm bilgini (D. ?, Diyarbakır - Ö. 1930, Mısır). Öğreniminin bir bölümünü Diyarbakır medreselerinde dersler alarak tamamladı. Hayatının büyük bölümünü göç ettiği Mısır’da geçirdi. Mısır’da Mahkeme-i Şer’iyye’de görev yaptı. İslâmi ilimlerde geniş bir bilgi sahibi olarak tefsir, hadis, fıkıh ve ahlak alanlarında çoğu risale hacminde olmak üzere yirmiye yakın eser verdi. Bu eserlerin büyük bölümü basıldı.

ESERLERİ:

İntihab, İslâh-ül Meduris, İlim ve Ulema, Kadınlarımız, Esaret, Zenginlerimiz, Tefsîr-i Sûre-i Müzemmil, Tefsîr-i Sûre-i Müdessir, Hâdise-i Âhîre, Tercüme-i Şerh-i Muhtasar-ı Buharî’den Birinci Hadis, Mülkün Esası Adalettir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 1997, s. 235), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009) - İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör