Ethem Pertev Paşa

Devlet Adamı, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm

Devlet adamı, şair ve yazar (D. 1824, Erzurum - Ö. 1872, Kastamonu). Özel öğrenim görerek yetişti. Divan Kaleminde memurluk, Trabzon Valisi Halil Rıfat Paşa’nın yanında mektupçuluk, Sadaret Kaleminde memurluk, Berlin’de sefaret kâtipliği yaptı. Bir süre de Tercüme Odası ve Muhasebat-ı Maliyede çalışıp çeşitli yerlerin kaymakamlığında bulunduktan sonra Paşa rütbesiyle Halep mutasarrıflığına getirildi (1886). Kastamonu valisi iken emekliye ayrıldı.

Edebiyat dünyasında tanınması Fransızcadan yaptığı şiir çevirileriyle oldu. Mecmu-i Fünûn, Hakayık-ul Vekayi gazetelerinde çıkan yazılarıyla Tanzimat nesrinin başarılı temsilcilerinden sayıldı. Victor Hugo’dan çevirdiği Tıfl-ı Naim (Uyuyan Çocuk) çeviri şiiri, Şinasi’nin İstanbul Sokaklarının Tenvir ve Tathiri yazısına cevap olarak kaleme aldığı Av’ave (1865) başlıklı yergi yazısı, nüfus sorunu ile ilgili İtlah’ül-Efkâr fi Akd’il-Ebkâr (1869) gibi makaleleriyle ünlüdür.

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör